"resilient" translation into Hungarian

EN

"resilient" in Hungarian

EN

resilient {adjective}

volume_up
Between these columns were dolphin work areas, arrayed on supports of resilient mesh.
Ezek között az oszlopok között delfinműhelyek voltak, rugalmas hálókkal elválasztva.
Now, the skull of a Taltos stays resilient long after other bones in his body have become hard.
A táltos csontjai rég megkeményednek, amikor a koponya még mindig rugalmas.
Meglepően rugalmas volt és nagyon poros.

Context sentences for "resilient" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe reforms already carried out have made our economies more resilient and flexible.
A már végrehajtott reformok ellenállóbbá és rugalmasabbá tették gazdaságainkat.
EnglishBetween these columns were dolphin work areas, arrayed on supports of resilient mesh.
Ezek között az oszlopok között delfinműhelyek voltak, rugalmas hálókkal elválasztva.
EnglishHis broad, hard hooves had been shod in thick, resilient pads for the visit.
Széles erőteljes patáit vastag, rugalmas anyagba bugyolálták az alkalomra.
EnglishGuyal directed the light to the floor: it was of a black resilient material.
Guyal a padlóra irányította a fényt: ruganyos fekete anyag burkolta.
EnglishBut if you take her blood, then you will be even more resilient than you are now.
De ha vérét veszed, akkor még a mostaninál is szívósabb leszel.
EnglishAlacrity, younger and more resilient, didn't wake up again for over forty-eight hours.
Alacrity, fiatalabb és ellenállóbb lévén, nem ébredt föl az elkövetkező negyvennyolc órában.
EnglishOne Member spoke about the Haitian people being very resilient.
Az egyik képviselő arról beszélt, hogy a haiti emberek nagyon alkalmazkodóképesek.
EnglishNow, the skull of a Taltos stays resilient long after other bones in his body have become hard.
A táltos csontjai rég megkeményednek, amikor a koponya még mindig rugalmas.
EnglishBut this was no statue, this thing, this thing was made of something more resilient than stone.
Csakhogy ez nem volt szobor, ez ruganyosabb anyagból készült, mint a kő.
EnglishIt is true that women are more resilient to the current crisis in terms of job losses.
Igaz az, hogy a jelenlegi válság súlyosabban érinti a nőket, ami a munkahelyek elvesztését illeti.
EnglishSo he proved to be very resilient in his task, and he got there.
Az előadó nagyon rugalmasnak bizonyult feladatával kapcsolatban, amelyet sikerrel el is végzett.
EnglishAnd the next reason for hope -- nature is amazingly resilient.
További ok a reményre - a természet elképesztő rugalmassága.
EnglishSimilarly, it is for each one of them to ensure that their economies are competitive, flexible and resilient.
Ugyancsak biztosítaniuk kell, hogy gazdaságuk versenyképes, rugalmas és ellenálló legyen.
EnglishThe Ocean-slow, resilient-surrendered up just enough heat to stop the spiral short of no-return.
A lomha, de szívós óceánnak sikerült annyi hőt fejlesztenie, amivel megállította a spirális felfelé áramlást.
EnglishThe Taltos are simply too strong, too resilient, too elastic.
A táltosok túlságosan erősek, szívósak, rugalmasak.
EnglishThis is the best way to make our economies more resilient in the face of an uncertain economic outlook.
A bizonytalan gazdasági szemlélettel szemben ez a leghatékonyabb módja gazdaságaink rugalmassá tételének.
EnglishYou can be scarred, yes; but you are resilient.
Megsérülhetsz, de a szervezeted minden sérülést begyógyít.
EnglishThus, we will help drive the transition to a resource efficient and climate change resilient economy.
Ekképpen lehetünk az erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdaságra való áttérés motorjai.
EnglishIt is our duty to ask ourselves how resilient and safe the nuclear power plants built on our territory are.
Kötelességünk feltenni azt a kérdést, hogy a nálunk működő atomerőművek vajon mennyire megfelelőek és biztonságosak.
EnglishBut his mind had not proved so resilient.
De az elméje nem bizonyult ennyire rugalmasnak.

Synonyms (English) for "resilient":

resilient
resilience
English
resiliency
English