EN

resistant {noun}

volume_up
resistant (also: resister)
The bacillus, resistant to all known antibiotics, was in the water.
A minden antibiotikumnak ellenálló bacilust ez a víz tartalmazta.
We kill bacteria with traditional antibiotics and that selects for resistant mutants.
Hagyományos antibiotikummal irtjuk őket ami az ellenálló mutánsok kiválasztódásának kedvez.
Why do you suppose you are resistant to mentalic suasion?
Maga szerint miért ilyen ellenálló a mentalikus hatásokkal szemben?

Context sentences for "resistant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS.
Egyre gyakoribb a multirezisztens tbc-s és a multirezisztens AIDS-es megbetegedés.
EnglishOnly the Ocean, timeless and obstinate, resistant to change, really mattered.
Valójában csak az időtlen és konok Óceán tartotta magát, ellenállt minden változásnak.
EnglishIt's heat and meteor resistant, with a torque compressor power thrust...
Ellenáll a hőnek és a meteoroknak , és van benne egy nitrogén feltöltő tartály...
EnglishHowever, there are concerns about the increasing number of resistant bacteria.
Azonban aggodalomra ad okot a rezisztens baktériumok egyre növekvő száma.
EnglishWe kill bacteria with traditional antibiotics and that selects for resistant mutants.
Hagyományos antibiotikummal irtjuk őket ami az ellenálló mutánsok kiválasztódásának kedvez.
English- Filtration using Whatman No 54 paper or equivalent (acid-resistant).
- Szűrés No 54 Whatman, vagy annak megfelelő (saválló) papír segítségével.
EnglishPhilip, less resistant to changes in the status quo, had no such memory problems.
Philip, aki kevésbé érzékeny a status quo változásaira, nem küszködik ilyen emlékezetkieséssel.
EnglishHowever, certain highly placed members of the Alliance power structure were resistant.
Habár, a Szövetség néhány magasrangú vezetője továbbra is ellenállt.
EnglishThey shall state the races to which the varieties are resistant.
A tagállamok közlik, mely fajtákkal szemben ellenállóak a burgonyaváltozatok.
EnglishField studies to determine the percentage of bacteria resistant to the additive.
Helyszíni vizsgálatok az adalékanyagra rezisztens baktériumok százalékos arányának meghatározására.
EnglishHe found one that was elastic and resistant, and let the knife feel its way through.
Talált is egy szívós-ruganyosat, engedte áthatolni rajta a kést.
EnglishWe have to develop new strains of high-yield, disease-resistant grain crops.
00:24:15.28,00:24:19.52 Magas hozamú, betegségekre ellenálló gabonafajtákat kell kifejlesztenünk.
EnglishThe iron resists the imposition, and the better the forging technique the more resistant the weapon is.
Az acél ellenáll, és minél jobb a kovácsolás, annál jobban ellenáll a fegyver.
EnglishFor almost any disease, some people prove to be genetically more resistant than are others.
Szinte valamennyi betegséggel szemben néhányan genetikailag ellenállóbbnak bizonyulnak másoknál.
EnglishFinally she pushed her trembling hand forward, through air that seemed as thick and resistant as water.
Végül aztán Susan előrenyújtotta remegő kezét, és megérintette a halott férfi arcát.
EnglishRyan shook his head, still looking at the monument through the thick, bullet-resistant windows.
Ryan megcsóválta a fejét, még mindig az emlékművet nézte a vastag, golyóálló ablaküvegen át.
EnglishDincrist missed a leap, skidding even at one-fourth his normal weight and in skid-resistant shoes.
Dincrist elhibázta az ugrást, még egynegyed súllyal és csúszásgátló cipőben is megcsúszva.
EnglishThe bacillus, resistant to all known antibiotics, was in the water.
A minden antibiotikumnak ellenálló bacilust ez a víz tartalmazta.
EnglishWell it's 150 times more resistant to electric current than that salt dough.
150-szer nagyobb az ellenállása, mint a sós gyurmának.
EnglishWe would glue a piece of Pyrex or heat-resistant glass in front.
Egy darab Pyrexet vagy más hőálló üveget ragasztunk az elejére.