EN

resolving {noun}

volume_up
It is now generally acknowledged that taking notice of the issue of disability is the key to resolving it.
Jelenleg általánosan elismert tény, hogy a megoldás kulcsa a fogyatékosság kérdésének tudomásulvétele.
We would like to thank President Jerzy Buzek for his mission to Slovakia aimed at resolving the issue.
Köszönjük Jerzy Buzek elnöknek, hogy a megoldás érdekében Szlovákiában járt követségben.
As far as European citizens are concerned, people are now open to consider any means of resolving the problems outlined here.
Az európai polgároknak minden megoldás, ma már minden megoldás az itt felvázolt problémákra, érzékeny fülekre talál.

Context sentences for "resolving" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
A probléma megoldásának első lépéseként a jelentés azonban rendkívül hasznos.
EnglishWith the region, it has committed itself to resolving those structural problems.
A régióval kapcsolatban kötelezettséget vállalt a strukturális problémák megoldására.
EnglishThe Union should give priority to resolving the matter within the framework of the WTO.
Az Uniónak prioritást kell adnia az ügynek a WTO keretében történő megoldásának.
EnglishThe European Union appears to have the ability to help in resolving conflict.
Úgy tűnik, hogy az Európai Unió képes segíteni a konfliktus megoldásában.
EnglishWomen should participate in the entire process of preventing and resolving conflicts.
A nőket be kell vonni a konfliktusok megelőzésének és kezelésének teljes folyamatába.
EnglishIt must make a positive contribution to resolving the conflict, insofar as it is able.
Pozitív módon kell hozzájárulnia a konfliktus megoldásához, már amennyiben képes rá.
EnglishThe third key area for resolving the crisis is therefore the restoration of confidence.
Ezért a válság megoldásának harmadik kulcsterülete a bizalom helyreállítása.
EnglishResolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.
Országom politikai prioritása a transznyisztriai konfliktus megoldása.
EnglishThe law is not a tool for creating conflicts, but for resolving them.
A törvény nem arra való, hogy konfliktusokat gerjesszen, hanem hogy megoldja őket.
EnglishResolving these problems is now the most urgent minority question for the European Union.
Ezen problémák megoldása jelenti most az Európai Unió legégetőbb kisebbségi kérdését.
EnglishThis can only encourage it to try and resort to resolving other issues in a similar fashion.
Ez csak arra bátorítja, hogy a többi problémát is hasonló módon próbálja megoldani.
EnglishThis same justice also applies to resolving the situation of minority ethnic communities.
A kisebbségben élő nemzeti közösségek helyzetének rendezésére ugyanez az igazság érvényes.
EnglishThis report then sets out specific proposals with the aim of resolving the programme's weaknesses.
A jelentés konkrét javaslatokkal is szolgál a program gyengeségeinek megoldására.
EnglishWe have structural deficits in the EU, which the institutions are responsible for resolving.
Az EU-ban strukturális hiányokkal küzdünk, amelyek megoldásáért az intézmények felelnek.
EnglishCider floss, from Conniption, Gunny called, resolving the mystery.
Gyümölcsszalag az Idegrohamról szólt közbe Gunny, fellebbentve a fátylat a rejtélyről.
EnglishMy question is, do we put 2-2.5% of our collective effort into resolving it?
A kérdésem az lenne, hogy az összes erőfeszítésünkből áldozunk-e 2-2,5%-ot e kérdés megoldására?
EnglishReal death, total death, inevitable, irreversible, and resolving nothing!
Igazi halál, totális halál, elkerülhetetlen, visszafordíthatatlan, semmit el nem döntő halál!
EnglishThe talks aimed at resolving the conflict should be resumed as soon as possible in the 5+2 format.
A konfliktus megoldását célzó tárgyalásokat mielőbb folytatni kell az "5+2” formában.
EnglishThis action is part of our constant wider efforts aimed at resolving the conflict.
Ez a lépés részét képezi a konfliktus megoldását célzó folyamatos, szélesebb körű erőfeszítéseinknek.
EnglishI believe we should do all we can to assist in resolving the situation in Belarus.
Azt hiszem, mindent meg kellene tennünk, hogy hozzájáruljunk a fehéroroszországi helyzet megoldásához.