EN

resonance {noun}

volume_up
resonance (also: clang, peal, ring, ringing)
resonance (also: unison)
resonance (also: sonority)
Virgil's resonance tubes are powered up, so they're vibrating sub sonically.
Virgil rezonancia-csövei be vannak kapcsolva, amik szubszonikusan vibrálnak.
The resonance was perfect, focused where it should be.
A rezonancia tökéletes volt, pontosan ott fókuszált, ahol kellett.
They didn't understand the resonance effect.
Nem értették meg a rezonancia effektust.

Context sentences for "resonance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOkay, I'm combining high-frequency pulse lasers with resonance tube ultrasonics.
Oké, kombináltam a magasfrekvenciájú pulzuslézert ultrahangos rezonált csővel.
EnglishI hope our debate meets with favourable resonance in the European Union and beyond.
Remélem, hogy vitánknak kedvező visszhangja lesz az Európai Unióban és azon túl is.
EnglishVirgil's resonance tubes are powered up, so they're vibrating sub sonically.
Virgil rezonancia-csövei be vannak kapcsolva, amik szubszonikusan vibrálnak.
EnglishThe melancholy resonance echoed on the river; shivered; seeped through her tired heart.
A szomorkás rezdüléseket visszhangozta a folyó; a hangok átszűrődtek fáradt szívén.
EnglishAs the President of Slovenia, you convey that message with particular resonance.
Szlovénia elnökeként Ön ezt az üzenetet különös visszhanggal adta át.
EnglishThrough the equations' graceful, deceptive sinuosity, he had found a curious resonance.
Az egyenletek kecses szinuszgörbéin Yugo talált egy különös rezonanciát.
EnglishIt is an agreement of great importance and it has immense symbolic resonance.
Nagy fontosságú megállapodás ez, óriási szimbolikus visszhanggal.
EnglishThe resonance meant that the ground in the world he'd opened was in the same place as this one.
A rezgés azt jelenti, hogy a megnyitandó világban a talaj szintje azonos.
EnglishOne is the focused ultrasound, and the other one is the vision-enabled magnetic resonance imaging.
Az egyik a fókuszált ultrahang, és a másik pedig a mágneses rezonanciás képalkotó eljárás.
EnglishNo resonance effects on any of the bands I've been checking, though the noise level is awfully high.
Nincs rezonancia azokon a sávokon, amiket megnéztem, bár... szóval, a zajszint túl magas.
EnglishDylan detected a sympathetic resonance between the psychic trace of this unknown person and that of Ben Tanner.
Dylan hasonló rezonanciát fedezett fel az ismeretlen ember és Ben Tanner között.
EnglishIf anyone had locked into a resonance with the crystals in the set, that Eatee would have to dive for it.
Ha valaki ráállt a rádió kristályainak rezonanciájára, akkor utánaugorhat.
EnglishWhat those instructions were— The word or name attached to the resonance suddenly became clear.
Az érzéshez jelölőcímkeként társuló szó (vagy név?) hirtelen világossá vált Lodovik elméjében.
EnglishIt had but a tiny fraction of deeper resonance, and perhaps a dark music to it which suffering imparts.
Kicsivel lett csak mélyebb, és volt talán még valami sötét muzsikája is, amit a szenvedés ad.
English' And he was shaking his head, his voice seeming to gain in strength, to gain a little in resonance with his effort.
Megrázta a fejét, hangja felerősödött, kissé zengőbbé vált az erőfeszítéstől.
EnglishThe resonance was perfect, focused where it should be.
A rezonancia tökéletes volt, pontosan ott fókuszált, ahol kellett.
EnglishAnd viewed in that light, it takes on a whole other resonance.
Abban a megvilágításban pedig teljesen más a kisugárzása.
EnglishRappings, rapid, with a nightmarish resonance; massive, like a sledgehammer pounding in a tomb!
Gyors ritmusú, lidércnyomásszerű kopogások; súlyos hangok, mint egy sírbolton dörömbölő pörölykalapács ütései!
EnglishShe felt a sympathetic resonance in her teeth and bones.
Fogaiban és csontjaiban is érezte az erőteljes rezgést.
EnglishHari gently lifted Ipan's head to gaze across the valley at the peaks... musing... and felt a faint tremor of resonance.
Hari óvatosan felemelte Énpánz fejét, és a távoli hegycsúcsok felé irányította tekintetét.