EN

resource {noun}

volume_up
But we rely on our maritime resources for more than trade: our seas are a source of food, energy, minerals and recreation.
De tengeri erőforrásainkra nem csak a kereskedelem szempontjából támaszkodunk: tengereink az élelem, energia, ásványok és a pihenés forrásai.
Moreover, we will need to work on an own resource for the EU budget.
Ezenfelül egy saját uniós költségvetési forrás megteremtésén is dolgoznunk kell.
Therefore, we should do everything possible to conserve this rare resource.
Tehát, minden lehetőséget meg kell ragadnunk e ritka forrás megőrzése érdekében.
Let us support energy produced within the EU, which is a secure resource.
Támogassuk az Unión belül termelt energiát, amely biztos forrás.
resource (also: refuge)

Context sentences for "resource" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHowever, the spectrum is a scarce resource and, above all, it is a public good.
A rádiófrekvencia azonban véges erőforrás, és - mindenekfelett - a közjavak egyike.
EnglishTherefore, we should do everything possible to conserve this rare resource.
Tehát, minden lehetőséget meg kell ragadnunk e ritka forrás megőrzése érdekében.
EnglishIt could become a European resource.
Ez a forrásadó lenne a végső adó, és ez válhatna azután egy európai erőforrássá.
EnglishAnd this is a measure of how much well-being we get for our planetary resource use.
És ez annak a mértéke, hogy mennyi jólét származik a bolygó erőforráshasználatából.
EnglishDistortions caused by VAT fraud affect the overall balance of the resource system.
A HÉA-csalás által okozott torzulások kihatnak a forrásrendszer átfogó egyensúlyára.
EnglishEnter the command you wish to execute or the address of the resource you want to open.
Adja meg a végrehajtani kívánt parancsot vagy a megnyitni kívánt erőforrás címét.
EnglishDelete all outdated allocations for the resource represented by this account.
Az azonosítóhoz tartozó összes, már nem szükséges lefoglalt erőforrás felszabadítása.
EnglishWe are told - and quite rightly - that radio spectrum is a scarce resource.
Teljesen igazuk van azoknak, akik azt állítják, hogy a rádióspektrum ritka erőforrás.
EnglishOne more thing - there was no mention of hydrogen as a new (or renewable) resource.
Még egy dolog - nem történt említés a hidrogénről, mint új (vagy megújuló) erőforrásról.
EnglishThe county police are at their wits' end, and I have come up to you as a last resource.'
A helyi rendőrség is tanácstalan, ezért fordulok magához, mint utolsó mentsváramhoz.
EnglishThe problem is the overall pressure on ecosystems and the natural resource base.
A problémát az ökoszisztémákat és a természetierőforrás-bázist érő általános nyomás jelenti.
EnglishLast week, Commissioner, you launched your resource efficiency strategy.
Biztos úr, ön a múlt héten elindította az erőforrás-hatékonysági stratégiát.
EnglishOne resource continues to be criminally neglected, namely older employees.
Van egy erőforrás, amit bűnös módon állandóan elhanyagolunk: az idősebb munkavállalók.
EnglishMoreover, we will need to work on an own resource for the EU budget.
Ezenfelül egy saját uniós költségvetési forrás megteremtésén is dolgoznunk kell.
EnglishThe Northern Resource Area, our Japanese friends once called it, Zhang reminded them all.
Az északi erőforrások területe, ahogy a japánok hívták utalt a múltra Csang.
EnglishI believe that it should be our duty to increase this financial resource.
Véleményem szerint a mi feladatunk kellene, hogy legyen e pénzügyi erőforrás növelése.
EnglishCoal is the most important resource, followed by copper, lead and bauxite.
A szén a legfontosabb erőforrás, továbbá a vörösréz, az ólom és a bauxit.
EnglishWe were told - and it is true - that radio spectrum is a scarce resource.
Arról tájékoztattak - és ez igaz is -, hogy rádióspektrum véges erőforrás.
EnglishAnd so it's very important for those researchers that we've created this resource.
Ezeknek a kutatóknak nagyon fontos, hogy létrehoztuk ezt a forrást.
EnglishWe are talking about children, the most precious resource that we should protect in Haiti.
Gyermekekről beszélünk, a legértékesebb erőforrásról, amelyet Haitin védenünk kellene.

Synonyms (English) for "resource":

resource
tonnage
resourcefulness