EN

respectability {noun}

volume_up
No idea in her head that her husband wasn't a pillar of respectability in oriental book dealing.
Soha eszébe sem jutott arra gondolni, hogy a férje más is lehet, mint a tisztesség mintaképe, a társadalom oszlopa.
respectability
Yet it seemed that traces of respectability lingered in her breast.
Mégis, ha nyomokban is, a tiszteletreméltóság jegyeit viselte.
He wore a dark business suit and looked the acme of respectability.
Sötét üzleti öltönyt viselt, és a tiszteletreméltóság mintaképének tűnt.
He dines with the Duke upon formal occasions and provides a splendid representation of respectability.
Alkalmanként a herceggel étkezik, és a tiszteletreméltóság érzését kelti.

Context sentences for "respectability" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey'll drop a few bucks here and there to preen and posture and buy respectability.
Itt-ott elpötyögtetnek egypár dollárt, hogy nagyzolhassanak, és tisztára mossák a jó hírüket.
EnglishCollins's respectability, and Charlotte's steady, prudent character.
Gondolj arra, hogy Collins becsületes ember, s hogy Charlotte milyen megfontolt, nyugodt jellemű.
EnglishThey spend tons of money on this marvelous facade of respectability, but they are scum.
Egy zsák pénzt elköltenek a jó hírnevükre, de valójában gazemberek.
EnglishHe wore a dark business suit and looked the acme of respectability.
Sötét üzleti öltönyt viselt, és a tiszteletreméltóság mintaképének tűnt.
EnglishHe wore a good quality dark raincoat and can only be described as the acme of respectability.
Jó minőségű fekete esőköpenyt viselt, és a tiszteletreméltóság mintaképeként tudnám leírni.
EnglishHe dines with the Duke upon formal occasions and provides a splendid representation of respectability.
Alkalmanként a herceggel étkezik, és a tiszteletreméltóság érzését kelti.
EnglishYet it seemed that traces of respectability lingered in her breast.
Mégis, ha nyomokban is, a tiszteletreméltóság jegyeit viselte.
EnglishHe had .in his hand the infinite riches of respectability.
Pyle kezében ott volt a legnagyobb ütőkártya: a tisztességes szándék.
EnglishShe never made much of a pose of respectability.
Nem is nagyon törekedett arra, hogy tiszteletet parancsoló benyomást keltsen.
EnglishThis allowed his unsavoury image to be somewhat airbrushed with a veneer of spurious respectability.
Ezzel a róla kialakult visszataszító képet sikerült némileg a hamis tiszteletreméltóság látszatával övezni.
EnglishNo idea in her head that her husband wasn't a pillar of respectability in oriental book dealing.
Soha eszébe sem jutott arra gondolni, hogy a férje más is lehet, mint a tisztesség mintaképe, a társadalom oszlopa.
EnglishYou'll be very proud of them - even of Talen, although he may take a while to come around to the idea of respectability.
Nagyon büszke leszel rájuk... még Talenre is, bár nála nagyon sokáig fog tartani, amíg elfogadja a sorsát.
EnglishWe have to keep up the appearance of respectability.
EnglishHe married a woman he didn't love because she had the right credentials and a wife brought respectability.
Feleségül vett egy nőt, akit nem szeretett ugyan, de megfelelő ajánlólevelei voltak és ily módon házasságával Roy kiérdemelte a köztiszteletet.
EnglishThey also have a gun at their shoulder, giving them the status of respectability in the region, that is, in the eyes of their family and friends.
Vállukon fegyvert viselnek, amely tiszteletet parancsol a térségen belül, mindenekelőtt családjuk és barátaik szemében.
EnglishHe could see himself settling someday in an Eastern country with such a woman-free of all British respectability.
Szinte látta maga előtt, amikor egy napon majd letelepedik valamelyik keleti országban egy ilyen asszonnyal az oldalán, minden brit kötöttségtől mentesen.
EnglishUCI wanted to buy brainpower, respectability, and academic glory, not scandal; Dakota & Dakota served them well.
Az UCI szellemi teljesítőképességet, tekintélyt, valamint tudományos dicsőséget és nem botrányt akart vásárolni, s a Dakota és Dakota jó szolgálatokat tett neki.
EnglishOur importance, our respectability in the world must be affected by the wild volatility, the assurance and disdain of all restraint which mark Lydia's character.
Jó hírünket, megbecsült társadalmi helyzetünket aláássa Lydia vad szeleburdisága, önhittsége, önuralmának teljes hiánya.
EnglishCredit-rating agencies then gave respectability to these high-risk products by assigning low credit-default risk to them.
A hitelminősítő ügynökségek pedig megbízhatóságot kölcsönöztek ezeknek a nagykockázatú termékeknek azzal, hogy alacsony megtérülési kozkázatúnak ítélték azokat.
EnglishWhence this respectability for Heinz, who, after all, worked at a desk next to mine in the Ministry of Propaganda and Popular Enlightenment?
Hogy mivel érdemelt ki ilyen respektust Heinz, aki végül is a szomszéd íróasztalnál dolgozott a Népfelvilágosító és Propagandaminisztériumban?

Synonyms (English) for "respectability":

respectability
respectfulness
respectful