Context sentences for "respite" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf they know a respite is coming, they can hold off slaughtering the herds.
Ha tudják, hogy jön a segítség, el tudják odázni az állomány levágását.
EnglishWell, in this case, at least, the dullness mirrored a respite from the pain.
Legalább ebben az esetben a tompaság a fájdalom enyhülését mutatta.
EnglishThink, for example, of house parents in group homes, or weekend in-house respite for carers.
Gondoljunk például a lakóotthonok házvezetőire, vagy a gondozók benti hétvégi pihenőidejére.
EnglishThe respite gave Kham a chance to slap in a new magazine.
A rövid szünet lehetőséget adott Khamnak, hogy a helyére kattintson egy új tárat.
EnglishMay we sit here in the shade and take a brief respite from our trudging?
- Leülhetünk itt az árnyékban, hogy kissé megpihenjünk?
EnglishA respite from the madness, in which he could gather himself and recall all that he had been.
Visszaút az őrületből, s az út során összeszedte magát, eszébe jutott minden, ami valaha vele történt
EnglishMr Sarkozy and his friends in the 'majors' have some respite.
Sárközy úr és barátai a "nagyok” közül kapnak egy kis haladékot.
EnglishPerhaps he could still gain a respite for those in the laboratory.
A másik hármat is idehozta, és társai mellé fektette.
EnglishI suppose that one of these times the respite just won't come.
Csakhogy most tartok tőle, hogy nem lesz enyhülés.
EnglishOnly at night was there any respite from the searing heat.
Csak az éjszaka enyhíti valamelyest az égető hőséget.
EnglishThe sortie upon the Rock gained only a brief respite.
A kirohanás után a sziklán csak rövid ideig volt nyugalom.
EnglishAnd here, when there is a respite in the struggle, what do you do but try to sow dissension between us...
És itt is, amint van egy kis fegyvernyugvás, mi mást teszel, mint viszályt próbálsz támasztani közöttünk
EnglishThe Elves had gained a brief respite, a chance to regroup so that they might make their stand elsewhere.
Az elfek kaptak egy szusszanásnyi időt, hogy átrendezhessék soraikat, és valahol másutt vessék meg a lábukat.
EnglishThe subject of discussion was Angela, and I presume Caroline was pleading for a respite from the fiat of school.
A vita tárgya Angéla volt, gondolom, Caroline alighanem haladékért ese-dezett, hogy ne kelljen a lánynak azonnal elutaznia.
Englishto grant a respite for payment
EnglishThese places were like blockhouses, with crude shelters around them where travelers might find some respite from snow and wind.
Ezek a vásárhelyek kisebbfajta erődhöz hasonló gerendaházak voltak, amelyek körül az utazók több-kevesebb menedéket leltek a hó és a szél ellen.
EnglishEven on days when the sand froze over, the amount that blew along in the wind did not decrease, and there was no respite from the work of shoveling.
A levegőben kavargó homok mennyisége még a fagyos napokon sem csökkent, és szünet nélkül lapátolniuk kellett most is a ház körül.
EnglishIts short respite.
EnglishBut the crowd crushed in; pale figures raced over me as if towards a respite I couldn't see, or some source of alarm.
Ám a sokaság tüstént visszaömlött a résbe, a sápadt árnyak úgy rohantak felém, mintha enyhülést keresnének, amelyet én nem láthatok, vagy valami megriasztotta volna őket.
EnglishThere has been a temporary respite in terms of fuel costs, but we, as the European Union, cannot guarantee fuel prices over the longer term.
Átmenetileg ugyan fellélegezhettek - már ami az üzemanyagárat illeti -, de mi, mint az Európai Unió, hosszú távon nem garantálhatjuk az üzemanyagárat.

Synonyms (English) for "respite":

respite