EN

rest {noun}

volume_up
The company resumed its forced march after a short ten minutes' rest.
Kurta, tízperces pihenés után a társaság folytatta a menetelést.
Travel, then rest, and travel again, and each cycle brought new events.
Utazás, pihenés, újabb utazás és újabb pihenés, bár közben különböző események történtek.
It was the hour of rest in the immense courtyard which lay open to the sky.
A pihenés órája volt a hatalmas, nyitott udvarban.
There remaineth therefore a day of rest for the people of God.
A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére.
The night was still, the city about them at peace, the world a place of dreams and rest.
Hallgatott az éjszaka, előttük békésen pihent a város, álom és nyugalom helye volt a világ.
For the rest of the time, Jackson just listened, an island of calm in a sea of madness, or so it seemed.
Innentől kezdve Jackson csak hallgatott: nyugalom szigete a téboly tengerében legalábbis annak látszott.
He turned back, swallowing the rest of the dissolving Excedrin with a grimace.
Visszafordult, és fintorogva lenyelte a maradék szétolvadt Excedrint.
He combed his hair, swallowed the rest of the can of beer, and felt almost good.
Megfésülködött, felhajtotta a maradék sört, és majdnem jól érezte magát.
The rest was a finger painting in fluorescent green and blue.
A maradék egy fluoreszkáló kék- és zöld mázolmány képét mutatta.

Context sentences for "rest" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe rest of us find graves, and our dust is no grander than that of the next man.
A többiek sírban végzik és poraik nem lesznek többek a mellettük fekvő porainál.
EnglishAll he wanted was to rest, to clear his mind, to learn why he was being hunted.
Pihenésre vágyott, és arra, hogy nyugodtan végiggondolhassa, miért vadásznak rá.
EnglishWe have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year.
Már félretettünk 14 millió eurót promóciós célra az idei év fennmaradó részére.
EnglishAnd so to their final rest do we commit these two and entrust them unto our Lord.
00:48:03.04,00:48:09.48 Rábízzuk két testvérünket a mi Urunk Istenünk irgalmára.
EnglishA simple relay race among symbols, one says the name of the next, without rest.
Egyszerű jelképstaféta: egyik a másikat jelenti, és így tovább, megállás nélkül.
EnglishSo I guess you could say that I'll probably be doing this for the rest of my life.
Ezért szerintem elmondhatjuk, hogy életem hátralevő részében ezt fogom csinálni.
English'I'm sure you know most of the rest of the details, My Lords,' Krager continued.
Azt hiszem, a többi részletet már önök is ismerik, nagyuraim folytatta Krager.
EnglishPerhaps what he'd really wanted was the tension of the,rest home to last forever.
Talán jobb lett volna, ha Eliot hátralévő életére a veteránotthonba kényszerül.
EnglishShe left a legacy to Barrett and a small one to Hurstall, the rest to Mary Aldin.
Valamennyit Barrettre hagyta, egy keveset Hurstallra a többit pedig Mary Aldinre.
EnglishWe can't visually confirm it but I 9 think we lost the rest of the left wingtip.
Vizuálisan nem erősíthetem meg, de szerintem a bal szárnyhegyet is leírhatjuk.
EnglishMaybe I've jeopardized the rest of us... but it was a risk I was willing to take.
Meglehet, hogy veszélynek tettem ki a többieket, de vállaltam ezt a kockázatot.
EnglishI fidgeted, then looked down, toying with the wrist-rest of the black catapult.
Fészkeldtem, aztán a földre néztem, miközben a fekete csúzli szárát piszkáltam.
EnglishThe rest of us can provide political support, but that is as far as it should go.
Mi többiek politikai támogatást biztosítunk, de csak eddig terjed a feladatunk.
EnglishUnlike the rest of us, however, he feeds on not just humans, but vampires as well.
Nem úgy, mint mi,... ő nem csak emberekkel, hanem... vámpírokkal is táplálkozik.
EnglishMy men and I will di­vide the rest among us, using our existing squad structures.
A többit szétosztjuk magunk közt az embereimmel a meglévő osztagstruktúra szerint.
EnglishOther blood drinkers go to their rest in this strange darkness just as we do.
A többi vérivó ugyanúgy nyugovóra tér most ebben az idegen sötétségben, mint mi.
EnglishI closed the curtain, feeling that my last impression was in keeping with the rest.
Berántottam a függönyt, utolsó benyomásom tökéletesen méltó volt az eddigiekhez.
EnglishWe got in and started, me in front with Boon and the rest of them in the back.
Beszálltunk, és útnak indultunk, én elöl ültem Boon mellett, a többiek meg hátul.
EnglishBut the lie, even partial, had been out of proportion to all the rest of the truth.
De a hazugság, még ha részleges volt is, nem állt arányban a maradék igazsággal.
EnglishDarling, we should try to get away for a fortnight of complete rest this summer.
Drágám, meg kell próbálnunk legalább két hétre elmenni pihenni ezen a nyáron.