EN

rest room {noun}

volume_up

Context sentences for "rest room" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI can almost see Leo in the rest room, ear stuck to the door, listening.
Szinte látom, ahogy Leo a mosdóban az ajtóhoz tapasztja a fülét, és hallgatózik.
EnglishI walk outside for a drink of water, then to the rest room, then to the snack bar.
Kisétálok a folyosóra, hogy igyák egy kis vizet, aztán elmegyek a büfébe.
EnglishI need to go to the rest room, Mark said as he slid his chair away from the table and stood.
- Ki kell mennem a WC-re - mondta Mark, székét hátratolta az asztaltól és felállt.
EnglishRingwald had left it there Friday morning when Hoppy had gone to the rest room.
Ringwald hagyta ott péntek délelőtt, amikor Hoppy kiment a mosdóba.
EnglishGladys Card and Millie Dupree managed to leave for the rest room at the same moment.
Mrs. Gladys Card és Millie Dupree úgy intézte, hogy egyszerre távozzanak a mosdó irányába.
EnglishThe door swung shut behind him as he stopped at the sight of the empty rest room.
Becsapódott mögötte az ajtó, amint meglátta az üres mosdót.
EnglishClint backed away from him, and returned with a hand towel from the rest room.
- Clint kiment a mosdóba, majd egy törülközővel tért vissza.
EnglishA foreign student of some sort, probably an Arab, sauntered down the aisle and into the rest room.
Egy külföldi, valószínűleg arab diák ballagott végig a folyosón, és bement a mosdóba.
EnglishKamburan groaned for a surprising long time, but the rest of the room was still in but a breath or two.
Kamburan ugyan meglepően sokáig hörgött, de a szoba végül mégiscsak elcsendesedett.
EnglishOne by one, the technicians were drifting off to the rest room.
Pillantása az órára esett hatvanhárom perc van még hátra a tesztelésig.
EnglishThe door opens and His Honor exits his private little rest room.
Kinyílik az ajtó, és a bíró úr kijön külön bejáratú mosdójából.
EnglishAs soon as the performance had endi he'd fought his way into the rest room and washed hands and face.
Amint véget ért az előadás, utat tört magának a mosdóba, és megmosta a kezét meg az arcát is.
EnglishWhen they were gone, the bailiff climbed the stairs to the second floor and darted into an empty rest room.
Miután távoztak, a teremőr felment a lépcsőn a második emeletre, és bement az üres mosdóba.
EnglishThe toilet in the cramped rest room flushes sporadically.
A szűk kis mosdóban lévő vécé néha ötletszerűen öblíteni kezd.
EnglishJustice Glenn Jensen happened to be in the rest room when he heard the screams and smelled the smoke.
Glenn Jensen bíró éppen a mosdóban volt, amikor meghallotta a kiáltozást és megérezte a füst szagát.
EnglishAll the rest of the room was fresh and new, surrounding the high antique bed with swaddling comfort.
Különben az egész szoba megújult, felfrissült, és pihepuha kényelemmel vette körül a magas, antik ágyat.
EnglishFour rooms, about a thousand feet, plus rest room.
Négy szoba, körülbelül háromszáz négyzetméter, plusz a mosdó.
EnglishCall me at that number Thursday night at nine from the pay phone next to the men's rest room in Houston's on Poplar.
Hívjon fel csütörtök este kilenckor a Houston'sból, a férfi WC melletti nyilvános telefonról.
English1 want you to go to the rest room, then out the door.
Azt akarom, hogy menj oda a mosdóhoz, aztán ki az utcára.
EnglishIn a rest room on the first floor she changed into khaki walking shorts, Bass loafers and a navy knit pullover.
A földszinti mosdóban átöltözött: khakiszínű sortot, papucscipőt és tengerészkék pulóvert vett fel.

Similar translations for "rest room" in Hungarian

rest noun
room noun
engine room noun
to be cramped for room verb
projection room noun
dining room noun
to room verb
control room noun
orderly room noun
Hungarian