"resting-place" translation into Hungarian

EN

"resting-place" in Hungarian

EN

resting-place {noun}

volume_up
resting-place (also: rest room, roost)

Context sentences for "resting-place" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe crowd thickened as they neared the resting-place which marked the end of their day's journey.
A tömeg sűrűbb lett a pihenőhelyhez közeledve, mely aznapi útjuk végét jelezte.
EnglishWe seek the final resting place of King Sarak of Thalesia, who fell during the Zemoch invasion.'
A thalesiai Sarak király végső nyughelyét keressük, aki a zemochi invázió folyamán esett el.
EnglishWith the power of his mind, he pulled it from its resting place.
Glasgian saját erejének tudatában kiemelte a gömböt nyugvóhelyéről.
EnglishIt is unseemly that thy final resting place be in foreign soil.
Nem helyénvaló, hogy idegen földben helyezték végső nyugalomra.
EnglishIt required ten additional hours until the seventieth and last explosive block sat in its resting place.
Beletelt újabb tíz órába, mire az utolsó alkatrész is a helyére került, de végre elkészültek.
EnglishOne was that it had a perfect resting place for the hands.
Az egyik : hogy tökéletes helyet kínált annak a két kéznek.
EnglishA curse on those who attempt to disturb my resting place.'
Átok azokra, akik megpróbálják háborgatni pihenésemet.
English'We seek the resting place of His Majesty King Sarak,' Ulath said.
Õfelsége, Sarak király nyughelyét keressük.
EnglishAfter all, the fact is that the Arctic region already provides the final resting place for the world's mercury emissions.
Elvégre tény, hogy a világszerte kibocsátott higany már most is az Északi-sarkvidéken dúsul fel.
English'Surely we shall soon come to a parao [a resting-place].
- Bizonyára nemsokára pihenőhelyre érünk.
EnglishThen they sought for a resting-place, and a hiding-place: for this land, fair-seeming still, was nonetheless now territory of the Enemy.
Aztán pihenő- és rejtekhelyet kerestek, mert ez a föld, bármily szép is, az Ellenség földje.
English'Would you believe that there are twenty-three tombs there, all purporting to be the final resting place of Eshand?
Például sejtetted volna, hogy huszonhárom sírhalom van a városban, és mindegyiket Eshand végső nyughelyének kiáltották ki?
EnglishThen to the Horseman's resting place.
EnglishClimb down to the Horseman's resting place.
EnglishTrapped in its earthly resting place.
EnglishHe has sunk as low as a human being can sink in the American social order, except for his final resting place in a potter's field.
Olyan mélyre süllyedt, amilyen mélyre emberi lény csak süllyedhet az amerikai társadalmi rendben, kivéve végső nyughelyét a temető árkában.
EnglishI had made my resting place as I had promised myself, when restoring this house in which Claudia and Louis and I had once lived.
Én olyanra csináltattam a pihenőhelyemet, ahogy akkor terveltem ki, mikor felújíttattam a házat, amelyben Claudiával és Louis-val laktam valaha.
EnglishAs I sank down that morning into my own resting place, secure in clean modern darkness, I cried and cried like a child on account of the sight of him.
Lerogytam azon a reggelen a saját nyugvóhelyemen, a tiszta, modern sötétség biztonságában, és úgy sirattam Lestatot, akár egy gyerek.
EnglishBut each possessed a forked horn on which perched at ease one of the fal- cons, that of the leader offering a resting place to the bird that had guided them.
Mindegyikük egy ágat hozott magával, melyen egy-egy sólyom ült, a vezető ágára pedig az a madár telepedett, amelyik ide vezette őket.
English[ Thunder Rumbling ] For his love, Imhotep dared the gods' anger by going deep into the city... where he took the black Book of the Dead from its holy resting place.
Szerelméért Imhotep szembeszállt az istenekkel, behatolt a városba, és elvitte az éjszin Holtak Könyvét szent nyugvóhelyéről.

Similar translations for "resting-place" in Hungarian

resting noun
Hungarian
place noun
to place verb
out of place adjective
to take place verb
Hungarian