"restive" translation into Hungarian

EN

"restive" in Hungarian

EN

restive {adjective}

volume_up
In patient silence he waited, so long a time that even an elf could grow restive.
Türelmes csendben várakozott oly sokáig, melytől még talán egy elf is ideges lett volna.

Context sentences for "restive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'is that roan horse of yours always so restive in the morning?' he asked curiously.
A lovad, az az aranyderes mindig ilyen ingerült reggelente? kérdezte kíváncsian.
EnglishIn patient silence he waited, so long a time that even an elf could grow restive.
Türelmes csendben várakozott oly sokáig, melytől még talán egy elf is ideges lett volna.
EnglishA smaller and lighter horse, but restive and fiery, was brought to Legolas.
Legolas egy kisebb és világosabb szőrű, de nyugtalan és tüzes lovat kapott.
EnglishThey were also easily provoked, and since Weir's death, the Severeemish had been restive.
Könnyű volt őket provokálni, és Weir halála óta különben is nehezen kezelhetők lettek.
EnglishThen she looked into the casket again, seeking other restive remains.
Azután egyéb nyugtalan maradványokat keresve újra belenézett a koporsóba.
EnglishA few other animals hunkered in their wire cages, quiet, but restive and suspicious.
A ketrecek felől hang sem hallatszott, de a beteg állatok idegesen, gyanakodva figyeltek rácsaik mögül.
EnglishYield up to me your secrets, little mage, ere I grow restive and tear apart all in seeking what i desire.
ÁRULD EL A TITKAID, VARÁZSLÓ, MIELÕTT MÉG ELVESZTEM A TÜRELMEM, ÉS DARABOKRA TÉPLEK.
EnglishEvery one's been kept out of this corridor until now and they're getting a bit restive about it.
Senkinek sem szabad belépnie erre a folyosóra, s így az emberek most már egy kicsit türelmetlenkednek.
EnglishBut they gradually became restive, started making unreasonable demands, went against the natural order.
De azután lázadozni kezdtek, eszeveszett dolgokat követeltek, felborították a természet rendjét.
EnglishUnder his scrutiny the Frenchwoman got slightly restive.
Kutató tekintete kissé zavarba hozta a francia nőt.
EnglishThe peo-ple were at last becoming restive with their privations.
EnglishThey were both restive from shipboard confinement.
A luxusutazás nem egyáltalán nem merítette ki őket.
EnglishShe became restive, insisted upon her rights, and finally announced her positive intention of going to a certain ball.
A módszer kétségkívül Clay zseniális agyában fogamzott meg, talán akkor, amikor egyszer a cimborája hajára nézett.
EnglishVisbhume asked further questions, exploring contingencies until at last Tamurello grew restive, and rose to depart.
Visbhume további kérdéseket tett fel, próbálva tisztázni minden lehetőséget, Tamurello azonban egy idő után megunta, és távozni készült.
EnglishThe men became restive.
EnglishOften the forces were apparently unconscious; people knew something was wrong, felt restive, but could not fix on a clear cause.
Az erők gyakran öntudatlannak tűntek; az emberek tudták, hogy valami nincs rendjén, de képtelenek voltak megállapítani elégedetlenségük okát.
EnglishHe was getting restive.
English'Your horse seems restive, Sparhawk,' the Patriarch Dolmant, wrapped in a heavy black ecclesiastical cloak over his cassock, observed.
A lovad kicsit mintha nyughatatlan lenne, Sparhawk jegyezte meg Dolmant pátriárka, aki reverendája fölött vastag, fekete papi csuhát viselt.
English'Twas the unicorns that did it; once my spells shook him, he couldn't control their restive natures, and his entire linkage collapsed.
Amikor a varázslataimmal megráztam az ifjú Starym nemest, akkor nem volt képes tovább fenntartani az irányítást és uralni az állatok szabad természetét.
EnglishWe already know about the suppression of the ancient Buddhist Tibetan culture over the last 60 years; now we see the same threat looming over the city of Kashgar in the restive province of Xinjiang.
Tudjuk, hogy az ősi buddhista tibeti kultúrát már 60 éve elnyomják, és most azt kell látnunk, hogy Hszincsiang tartományában Kashgar városát ugyanez a veszély fenyegeti.

Synonyms (English) for "restive":

restive