EN

result {noun}

volume_up
This is a great result for the European Union and a great result for us all.
Ez nagy eredmény az Európai Unió számára, és hatalmas eredmény valamennyiünk számára.
The result is the multiplication and deepening of social inequalities.
Az eredmény a szociális egyenlőtlenségek megsokszorozódása és elmélyülése.
The result achieved in the trialogue will create the preconditions for this.
A háromoldalú párbeszéd keretében született eredmény, megteremtette ennek előfeltételét.

Context sentences for "result" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd the result of our meeting was a robotic rocket-powered airplane we call ARES.
A találkozó eredményeként megszületett az ARES rakétahajtású repülő robot terve.
EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Nem szabad a jelenlegi gazdasági nehézségek miatt lecsúsznunk a második helyre.
EnglishThis result cannot be achieved without appropriate rules and uniform conditions.
Ez az eredmény nem érhető el megfelelő szabályok és egységes feltételek nélkül.
EnglishCircumstances are different but the result is the same: an innocent person dead.
A körülmények ugyan mások, de a végeredmény ugyanaz: egy ártatlan ember halt meg.
EnglishThe result of this is that we do not feel able to support the report as a whole.
Ennek eredményeképpen úgy érezzük, nem áll módunkban támogatni a jelentés egészét.
EnglishAnd also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
Sőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.
EnglishTherefore, this report is the result of the compromise which we had been seeking.
Ezért ez a jelentés annak a kompromisszumnak az eredménye, amelyre törekedtünk.
EnglishAs a result of these infringement procedures, the overall situation has improved.
Ezeknek a jogsértési eljárásoknak az eredményeként az általános helyzet javult.
EnglishAmendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
A 8. módosítást visszavonták, következésképpen nem szavazhatnak a 36. bekezdésről.
EnglishAs a result of her education, you'd never take her for old Gerrard's daughter.
Meglátszik rajta a jó nevelés, nem is gondolná senki, hogy az öreg Gerrard lánya.
EnglishThese figures will continue to rise as a result of increasing life expectancy.
A várható élettartam növekedése következtében ezek a számok tovább fognak nőni.
EnglishThey don't come quickly to mind, and as a result, we vastly underestimate them.
Nem jutnak hamar az eszünkbe, ennek következtében nagyon alulbecsüljük a számukat.
EnglishAnd the result is that we are educating people out of their creative capacities.
Az eredmény pedig az, hogy ki-oktatjuk az embereket a kreatív képességeikből.
EnglishI am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Meggyőződésem, hogy az elkövetkező hetekben kielégítő eredményt fogunk elérni.
EnglishAs a result, the first micro-loans will be provided starting from this month.
Ennek eredményeképp az első mikrohitelek ettől a hónaptól hozzáférhetők lesznek.
EnglishThis is the result of nation-destroying liberal thinking, among other things.
Ez többek között a nemzetromboló liberális gondolkodás eredményeként jött létre.
EnglishAs a result, it has to be the banks that decide whether or not to give credit.
Ennek eredményeképpen a bankoknak kell eldönteniük, hogy adnak-e hitelt vagy nem.
EnglishThirdly, the energy and climate package is the result of a historic compromise.
Harmadszor, az energia- és klímacsomag egy történelmi kompromisszum eredménye.
EnglishWe already have price regulation in place as a result of the Roaming I Regulation.
Már van egy érvényes árszabályozásunk az I. barangolási rendelet eredményeként.
EnglishThis situation may result in a very serious economic and social crisis in Ukraine.
Ez a helyzet nagyon komoly gazdasági és társadalmi válsághoz vezethet Ukrajnában.