Context sentences for "to resurrect" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf you can resurrect the dead, you certainly should be able to change red to blue.
Ha képesek feltámasztani a halottakat, valószínűleg azt a keretet is be tudják kékíteni.
EnglishTomad said, Rhulad, I know of no plans to resurrect the ancient blood sacrifice to announce a war.
Nem tudok róla, hogy a háború kezdetén fel akarnák idézni ezt az ősrégi hagyományt.
EnglishOr if you like, give it to the dead to resurrect them.
Vagy ha úgy tetszik, hogyan add másoknak az életet, hogy feltámaszthasd őket.
EnglishGiven half a chance, I think she could resurrect a stone.'
Ha a legkisebb esélyt adjuk neki, képes még egy követ is feltámasztani.
EnglishWho better to resurrect Freddy than his creator?
"Ki lehetne más a feltámasztója Freddy-nek mint a saját kitalálójának?"
EnglishBut the priests who served the royal house would know where I lay, and that sunlight could resurrect me.
A királyi házat szolgáló papok azonban tudták, hol nyugszom, és hogy a napfény új életet ébreszt bennem.
EnglishIt's the past which I intend to resurrect, My Lord.'
Pontosan a múlt az, amit felidézni szándékozom, nagyuram.
EnglishIf the European Parliament attempts to resurrect previously rejected symbols, it will become an anachronism.
Ha az Európai Parlament megpróbálja feltámasztani a korábban elvetett jelképeket, az anakronizmus lesz.
EnglishMaybe I'm trying to resurrect a few old friends.
Lehet, hogy megpróbálom feléleszteni pár régi barátom.
EnglishLet us resurrect efficiency by allowing the supply to feed the demand and allowing innovation.
Támasszuk fel azzal a hatékonyságot, hogy engedjük, hogy a kínálat lássa el a keresletet, valamint azzal, hogy lehetővé tesszük az innovációt.
EnglishYou must resurrect it.
EnglishAnd as he struggled, as he sought to resurrect himself with a burst of force, he shot his declaration at me that he would kill me because he had my strength now.
Õ kapálózott, viaskodva próbálta erőre galvanizálni magát, és odaköpte, hogy úgyis meg fog ölni, mert most már övé az erőm.
EnglishIn some ways, they wished to resurrect the country of origin principle from the infamous Bolkestein Directive, which was rejected after concerted resistance by workers.
Valamilyen módon újra szerették volna éleszteni a hírhedt Bolkestein-irányelv "származási ország” elvét, amelyet a munkavállalók összehangolt ellenállása döntött meg.