EN retainer
volume_up
{noun}

1. general

retainer (also: employee)
retainer (also: henchman)
retainer
retainer

2. law

retainer

Synonyms (English) for "retainer":

retainer

Context sentences for "retainer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRafe, after being paid a sizable retainer in cash, worked without sleep Sunday night.
Miután tisztes összegű előleget vágott zsebre, átdolgozta az egész vasárnap éjszakát.
EnglishThe Zemochs pursued the retainer hotly, and he died of his wounds on the shore of the lake.
A zemochiak üldözőbe vették a katonát, aki a tó partján halt bele a sérüléseibe.
EnglishThe Agency had a Columbia University professor of psychology on retainer to handle that.
Az ügynökség általában a Columbia Egyetem pszichológia professzorát bízta meg ezzel.
English'This retainer,' Bevier mused, 'might it have been the king's crown he took?'
Ez a katona vajon a király koronáját vihette magával? tűnődött Bevier.
EnglishI wasn't-- I wasn't-- I was looking for my buddy's retainer in the garbage.
Én-- Én-- csak a haverom fogszabályzóját kerestem a szemétben.
EnglishAnd enough information to justify my accepting the retainer.
És elegendő felvilágosítást, hogy meg tudjam indokolni az előleg elfogadását.
EnglishMurdock, I don't necessarily have to have a retainer.
Az ön társadalmi helyzetében levő személyektől, Mrs. Murdock, nem feltétlenül igénylek foglalót.
EnglishGlover had told them to wait at his mansion, offering a handsome retainer.
Glover azt mondta nekik, hogy várjanak az ő kastélyában és kárpótlásul szép kis summát is felajánlott.
EnglishSince I do not wish to proceed with the investigation, you will keep the retainer as payment in full.
Minthogy nem kívánom folytatni a nyomozást, a foglalót fogom tiszteletdíjának tekinteni.
EnglishWell, if you'd rather use him -- It's Just that I'm not sure if I can get my retainer back.
Nos, ha inkább őt akarja alkalmazni -- Csak így attól tartok, hogy nem tudom a díjelőleget visszakérni.
EnglishThis was no village girl, no peasant dragged in to pleasure a retainer and then become a work drudge.
Ez nem egy parasztlány, akit a férfiak szórakoztatására hoztak ide, és aztán cseléd lett belőle.
EnglishFor now, they remain here, believing themselves on retainer for an upcoming shadowrun.
Így, hogy most itt tartózkodnak nálam, azt hiszik, hogy valami későbbi árnyvadászat céljára tartom őket vissza.
EnglishAlso it will cost him a hundred bucks as a retainer, I added, trying to look as if that was a nickel.
Száz dolcsi a tarifa tettem hozzá, és próbáltam olyan arcot vágni, mintha egy ötcentesről lenne szó.
EnglishI get a two-thousand-dollar retainer up front, nonrefundable, all in cash, before I lift a finger.
- Kétezer dolláros, nem visszatérítendő előleget kérek készpénzben, mielőtt akár az ujjamat is megmozdítanám.
EnglishOver bagels and juice she agreed to represent D-PAC for an initial retainer of $500,000.
A péksütemény és a narancslé elfogyasztása közben elvállalta a D-PAC képviseletét, ötszázezer dolláros kezdő díjazás ellenében.
EnglishThey buried the faithful retainer and rode on, by purest chance missing the site of the original engagement.
Eltemették a hűséges katonát, majd folytatták útjukat, és közben elkerülték az eredeti összecsapás helyszínét.
English`Quarter of a million retainer and a quarter of a million guaranteed against ten per cent of the total amount at risk.'
Negyedmillió ügyvédi tiszteletdíj, és még negyedmillió garantálva 10 százalékos kockázat ellenében.
EnglishAs for my retainer, Im not interested in living again.
Ami a bérezésemet illeti, nem akarok újra élni.
EnglishIt was his fastest retainer in ten years.
Tíz év alatt ez volt a leggyorsabban bezsebelt előlege.
English'You seem to have picked up another retainer, Master Cluff,' Captain Sorgi said to Sparhawk when he saw Talen.
Úgy látom, összeszedett még egy követőt magának, Cluff mester jegyezte meg Sorgi kapitány, amikor meglátta Talent.