"retaliation" translation into Hungarian

EN

"retaliation" in Hungarian

EN retaliation
volume_up
{noun}

retaliation (also: offset, punishment, recompense, reprisal)
But potential retaliation could be very significant.
A potenciális megtorlás azonban nagyon jelentős lehet.
None of them would have engaged in such desperate retaliation without better intelligence.
Õk persze elég okosak ahhoz, hogy nem választották volna a megtorlás ennyire esztelen módját.
As a little retaliation with a just ever so slightly menacing message (Laughter) on the back of the shirt.
Egy kis megtorlás egy kicsi fenyegetô üzenettel (Nevetés) a pólók hátulján.
retaliation
Meanwhile, the United States has agreed not to move to immediate retaliation.
Közben az Egyesült Államok egyetértett abban, hogy nem mozdul el az azonnali retorzió felé.

Synonyms (English) for "retaliation":

retaliation
English

Context sentences for "retaliation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf she brought up one of the old, wounding names, Garp had no names ready for retaliation.
S ha egyszer neveket kezd a fejéhez vagdosni, Garp tudta, hogy nincs mivel visszavágnia.
EnglishNow, though, the leader of this sudden and unexpected retaliation had turned upon one of her own ships.
Harrsk hadúr éppen ezért maradt a flotta végén, átengedve másnak a parancsnokságot.
English. - The amount of retaliation would be determined by the WTO implementation panel.
a Bizottság tagja. - A szankció összegét a WTO végrehajtási panelje határozza meg.
EnglishIf any of the aircraft are attacked, we've got a case for retaliation.
Ha bármelyiket megtámadják, jogcímünk lesz a visszavágásra.
EnglishWell, sir, one option would be retaliation, and-
A történtekre való tekintettel, uram, az egyik lehetőség a válaszcsapás...
EnglishIn a massive retaliation that lasted four weeks, the Nazis crashed the rebellion and razed the ghetto.
A nácik négy hétig tartó tömeges megtorló akcióval fojtották el a felkelést, és földig rombolták a gettót.
EnglishThe Soviet Union's offered support to Egypt for retaliation.
A Szovjetunió támogatja Egyiptom megtorló akcióját.
EnglishIn retaliation, criminal proceedings were brought against them on trumped up charges of terrorism.
Bosszú jelleggel indítottak ellenük, történetesen terrorizmus vádjával, minden alapot nélkülöző büntetőeljárást.
EnglishSo they get their retaliation in first and twice as nasty.
Egyszer torolják meg, de kétszer olyan keményen.
EnglishThat, you know, we're not sufficiently surgical in our retaliation leads to more hatred abroad, more terrorism.
Az, tudják, hogy nem vagyunk elég sebésziek a megtorlásban, több gyűlölethez vezet külföldön, és több terrorizmushoz.
EnglishIt's a rather petty form of retaliation, actually.
Talán még meg is ragadhatjuk az alkalmat.
EnglishSam had been afraid of 'Raku retaliation.
Sam félt attól, hogy a Renraku bosszút fog állni.
EnglishQuick clips of President Bush on two separate occasions angrily promising retaliation-another attack, more bodies.
Egy-egy snitt Bush elnökről, két különböző alkalommal felháborodva ígér megtorlást, aztán újabb támadás, még több holttest.
EnglishIn retaliation, a cabal of Sartzanek’s enemies compressed him into an iron post which they emplaced at the summit of Mount Agon.
Megtorlásképpen Sartzanek ellenségei belepréselték egy vasrúdba, amelyet az Agon hegy csúcsán helyeztek el.
EnglishDaala imagined that the High Admiral must now be celebrating, his commanders retired and relaxing, expecting no retaliation so soon.
Daala úgy vélte, hogy a főadmirális éppen a győzelmét ünnepli, tisztjei társaságában, és nem számít gyors ellentámadásra.
EnglishOne of the Skull Bearers circled out of the dark and swept down on the Dwarves in retaliation, claws and teeth exposed, a silent stalker.
A sötétségből előkanyarodott az egyik Koponyahordozó, és agyarait-karmait meresztve, bosszúszomjasan lecsapott a törpékre.
EnglishHowever, the solution to that problem must not be retaliation but the multiplication of efforts for engaging Moldova on a European way.
Erre a problémára a megoldás azonban nem a visszavágásnak, hanem a Moldovát az európai útra terelő erőfeszítések megsokszorozódásának kell lennie.
EnglishI will say this, with only glancing reference to the fact that the Ska made me their slave and that I am entitled to retaliation: you are a prisoner of war.
Csupán mellesleg említem meg, hogy a skák a rabszolgájukká tettek, és én megfogadtam, hogy ezért bosszút állok: tekintsd magad hadifogolynak.
EnglishThis report calls for Russia to 'renounce all protectionist measures' and threatens retaliation if Russia does not bend to this demand.
A jelentés felszólítja Oroszországot, hogy "mondjon le bármilyen protekcionista intézkedés alkalmazásáról”, és megtorlással fenyeget, ha nem teljesíti ezt a követelést.
EnglishIt is regrettable that Canada is blocking the EU in retaliation for the Union's ban on seal products, and I hope that, eventually, common sense will prevail.
Sajnálatos, hogy Kanada az Unió fókatermékekre vonatkozó tilalmáért megtorlásképpen bojkottálja az EU-t, de remélem, hogy végül a józan ész győzedelmeskedik.