"return policy" translation into Hungarian

EN

"return policy" in Hungarian

EN

return policy {noun}

volume_up
return policy
A return policy is a vital part of this strategy, as Commissioner Barrot has already stated.
Ahogy azt már Barrot biztos úr is elmondta, a visszatérési politika elemi részét képezi e stratégiának.
The EU track dealt with the return policy of all nationals, security of travel documents and airport security.
Az uniós pályán került megvitatásra a valamennyi állampolgárra vonatkozó visszatérési politika, az úti okmányok biztonságossága és a repülőtéri biztonság.

Context sentences for "return policy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt also, through the most recent legislation, sets commonly agreed standards on return policy.
Emellett a legújabb jogszabályok által közös normákat határoz meg a visszatérési politikáról.
EnglishA return policy is a vital part of this strategy, as Commissioner Barrot has already stated.
Ahogy azt már Barrot biztos úr is elmondta, a visszatérési politika elemi részét képezi e stratégiának.
EnglishA return policy should be adopted that is effective and that does exactly what it says on the tin.
El kell fogadni egy hatékony visszatérési politikát, amely pontosan azt teszi, mint amire szolgál.
EnglishThe European Commission publishes a Green Paper on a Community return policy on illegal residents.
Az Európai Bizottság zöld könyvet ad ki a tagállamok területén illegálisan tartózkodó személyek hazatelepítéséről.
EnglishThe EU track dealt with the return policy of all nationals, security of travel documents and airport security.
Az uniós pályán került megvitatásra a valamennyi állampolgárra vonatkozó visszatérési politika, az úti okmányok biztonságossága és a repülőtéri biztonság.
EnglishNext, the case that you mentioned, Mr Burke, is a case that clearly shows the wisdom needed in return policy.
A következő az az eset, amit ön említett, Burke úr, egy olyan ügy, ami egyértelműen rávilágít arra, hogy bölcsességre van szükség a visszatérési politikában.
EnglishThe EU must provide a return policy based on the principle of solidarity and the sharing of responsibilities with developing countries.
Az Európai Uniónak olyan kiutasítási politikát kell biztosítania, amely a szolidaritás elvén alapul, és amely közös felelősséget vállal a fejlődő országokkal.
EnglishIn particular, the chapters on External Borders, Return, Visa Policy, Free Movement of People and Fundamental Rights and Citizenship have increased.
Növekedett a Külső határok, Visszatérés, Vízumpolitika, a Személyek szabad mozgása, valamint az Alapvető jogok és polgárság jogcímek költségvetési kerete.
EnglishThe return policy should be regarded as an integral and necessary part of a complete and coherent Community policy in the field of migration and asylum.
A visszatérési politikát a migráció és menedékjog területére vonatkozó teljes és egységes közösségi politika elemi és szükséges részének kell tekinteni.
EnglishHowever, because a small signal for a policy to return illegal migrants is better than nothing at all, I voted for the Weber report but without enthusiasm.
Mivel azonban egy aprócska jel az illegális bevándorlók visszajuttatására irányuló politika érdekében több mint a semmi, megszavaztam a Weber-jelentést, ám lelkesedés nélkül.
Other dictionary words