EN

returns {plural}

volume_up

Context sentences for "returns" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishReturns must be made on a form which corresponds to the Annex to this Decision.
A beszámolókat az e határozat melléklete szerinti nyomtatványon kell elkészíteni.
EnglishReturns TRUE (1) if the number does not return a whole number when divided by 2.
IGAZ értéket ad vissza, ha a szám 2-vel elosztva nem egész számot eredményez.
EnglishReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean.
Az adatpontok középértéktől való abszolút eltérésének átlagát adja eredményül.
EnglishAnd it is the duty of a queen to welcome her lord when he returns from war.
És a királynénak kötelessége, hogy üdvözölje az urát, amikor megtér a háborúból.
EnglishReturns the standard error of the predicted y value for each x in the regression.
Kiszámítja a regresszió minden x pontjához tartozó becsült y érték standard hibáját.
EnglishPop the arguments to each function call directly after the function returns
A függvényargumentumok eltávolítása a veremből közvetlenül a függvényhívás után
EnglishI feel desolate, but then knowledge returns or I seek it out in a new source.
Ilyenkor elkeseredem, aztán a tudás visszatér, vagy keresek egy másik forrást.
EnglishReturns the number of permutations for a given number of objects (repetition allowed).
Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétléses permutációk számát.
EnglishThis Returns Directive is a successful start to a common European immigration policy.
Ez a visszatérési irányelv a közös európai bevándorlási politika sikeres kezdete.
EnglishLouis looks puzzled, then miserable, before he returns to the evening paper.
Louis zavartnak látszik, aztán szerencsétlennek, végül visszatér az esti újsághoz.
EnglishReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution.
A khi-négyzeteloszlás egyszeres végű valószínűségének inverzét számítja ki.
EnglishReturns the periodic payment for an annuity with constant interest rates.
A kölcsönre vonatkozó törlesztési összeget számítja ki, állandó kamatláb esetén.
EnglishTIME returns the current time value from values for hours, minutes and seconds.
A TIME függvény az óra, perc és másodperc értékeiből meghatározza az időt.
EnglishReturns the number of combinations for a given number of objects (repetition included).
Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétléses kombinációk számát.
EnglishReturns complementary values of the Gaussian error integral between x and infinity.
x és végtelen közt kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény kiegészítő értékeit.
EnglishOnce peace returns, this question must be examined by the international community.
Ha ismét béke lesz, a nemzetközi közösségnek meg kell vizsgálnia a kérdést.
EnglishUlshun Pral says they promised her to take care of me until she returns.
Ulshun Pral azt mondja, megígérték, hogy vigyáznak rám, míg a nő vissza nem tér.
EnglishHowever, when she returns to work later this week... she won't be so celebrated.
Azonban, mikor visszatér munkájához... nem fogják különösképp ünnepelni.
English. - (DE) My reasons for voting against the Returns Directive are as follows:
írásban. - (DE) Én a következők miatt szavaztam a visszatérési irányelv ellen.
EnglishHe steals in, takes the dagger from the silver table, and returns to the study window.
Belopózik, kiveszi a tőrt a tárlóból. és visszamegy a dolgozószoba ablakához.