"reunion" translation into Hungarian

EN

"reunion" in Hungarian

EN

reunion {noun}

volume_up
Akkor tehát fontos volt neki ez az... összejövetel?
People tended to congregate there in the mornings and about 11.30 there was always something of a social reunion.
Délelőttönként összeverődtek az emberek, fél tizenkettő tájban már afféle társadalmi összejövetel alakult ki.
'At least they can look forward to a reunion in the absurd blasphemy of our manufactured heaven.'
Oda se neki; legalább megtapasztalhatják az újraegyesülés abszurd blaszfémiáját a mi klisékbl összerótt mennyországunkban.
Look, this is gonna be an emotional reunion for all of us, so once you let us in, you're probably gonna wanna hold Papa's calls as well.
Nézze, ez egy érzéki újraegyesülés lesz mindannyiunk számára, úgyhogy ha beengede minket, biztos továbbra is szeretné fogadni a papa hívásait.

Context sentences for "reunion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe 'little reunion,' as Poirot called it, took place about half an hour later.
A kis összejövetelre", ahogyan Poirot nevezte, körülbelül félóra múlva került sor.
EnglishThe reunion of Helga and me had made him feel young and courtly again.
Az egymásra találásunk láttán újra fiatalnak és szolgálatkésznek érezte magát.
EnglishAbout that reunion: I was locked up in Tel Aviv for twenty-four hours.
Ami azt a találkozást illeti: huszonnégy órát töltöttem a tel-avivi börtönben.
EnglishYou know a thousand times, a thousand times, I pictured our reunion, Gabrielle said.
Tudja-e, hogy százszor, ezerszer elképzeltem, milyen lesz újból találkozni? kérdezte Gabrielle.
EnglishThis funeral's as close as we're ever gonna come to a family reunion.
Ezzel a temetéssel olyan közel jutottunk a család újra- egyesüléséhez, amennyire csak lehet.
EnglishSo I asked Larkin now how he felt about the reunion in prospect.
Úgyhogy megkérdeztem Larkint, hogyan vélekedik a közeli viszontlátásról.
EnglishIt was a difficult reunion, but Flynn blustered over the cracks with a salesman's efficiency.
Nem volt könnyű találkozás, de Flynn egy ügynök hajlékonyságával segítette át magukat rajta.
EnglishHe wanted their reunion to be as perfect as he could make it.
Azt akarta, hogy találkozásuk olyan tökéletes legyen, amilyen csak lehet.
EnglishThe two had found each other only last night, and theirs had been an extraordinary reunion.
Csak tegnap éjszaka történt meg szenvedélyes egymásra találásuk.
EnglishLet's not wait until the next family reunion to get together.
Ne is várjunk a következő családi összejövetelig, hogy együtt legyünk.
EnglishNone of the three had any reason to be pleased with the reunion.
Hármójuk közül egyiknek sem volt oka örülni a viszontlátásnak.
EnglishThe reunion meant more to Jesse than she had ever thought it would.
Jesse nem is gondolta, hogy ekkora öröm lesz a találkozás.
EnglishMarius, don't think I too haven't dreamt of this reunion.
Marius, ne gondold, hogy én nem álmodtam erről a találkozásról.
EnglishIt's been what, a year, since we kicked it at the family reunion?
Már lassan egy éve, hogy kirúgtuk a családi banzájról.
EnglishHe could feel his own eyes shining with - stinging with - the delirious expectation of a miraculous reunion.
Joe érezte, ahogy a szemében fellobban, ott izzik a vágy - a vágy a csodába illő találkozásra.
EnglishThere had been no sleep since before their flight into the Valley of Rhenn and their unexpected reunion with Allanon.
Szemhunyást sem aludtak a Rhenn-völgyi menekülés és Allanon váratlan felbukkanása óta.
EnglishThe rapture of reunion with Edward had come and gone.
Az Edwarddal való találkozás elragadtatása jött és el is tűnt.
English'I'm not trying to be offensive, Your Majesty, but the palace isn't really a very good place to have a reunion.
Nem szeretném megbántani, felség, de a palota nem a legjobb helyszín a baráti beszélgetésekhez.
EnglishBy this evening it would be ash; and Mamoulian's last opportunity for permanent reunion would have been lost.
Estére már hamuvá válik, Mamoulian pedig elveszti az utolsó lehetőséget, hogy örökre egyesüljenek.
English'Messieurs et Mesdames, this reunion of mine is at an end.
- Monsieurs et mesdames, kis összejövetelem véget ért.

Synonyms (English) for "reunion":

reunion