EN

reverend {adjective}

volume_up
Going in advance of the fire engine was the Reverend C. Horner Redwine.
A tűzoltóautó előtt a nagytiszteletű C. Horner Redwine haladt.
Not even the minister, the Reverend Charles Harrell, believed in heaven or hell.
Még maga a lelkész, a nagytiszteletű Charles Harrell sem hitt se mennyben, se pokolban.
When did you say the Reverend Stephen Lane went into that mental home?
- Mit is mondott, mikor ment Stephen Lane nagytiszteletű úr abba a zárt intézetbe?
Elnézést, tisztelendő, nem tudtam kihagyni.
Reverend Mother, did we order two clowns to perform?
Tisztelendő Anyám,hívtunk mi ide két bohócot fellépni?
When she had finished, the Reverend Mr. Clement said mildly, But there is nothing, is there, to point to Colonel Bantry's being involved in this?
Amikor befejezte, Clement tisztelendő halkan megjegyezte: De hiszen semmi sem mutat arra, hogy Bantry ezredes bele volna keveredve ebbe!

Context sentences for "reverend" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNot even the minister, the Reverend Charles Harrell, believed in heaven or hell.
Még maga a lelkész, a nagytiszteletű Charles Harrell sem hitt se mennyben, se pokolban.
EnglishThe Reverend Akers knew better than to touch on the subjects of war and death.
Akers tiszteletes tudta, hogy jobb, ha most kerüli a halált és a háborút a beszédében.
EnglishHis homily, which pulled no punches at all, was called The Sins of Reverend Willie.
Szentbeszédében a tárgyra tért egyenesen: Willie tiszi bűneit vette sorra.
EnglishToday he and his satellite truck would head back to the home of Reverend Yu Fa An.
Ma felkerekednek a műholdas furgonjukkal, és visszamennek Jü Fa An tiszteletes házához.
EnglishAny fresh outbursts from Buster or the Reverend Willie? she asked sleepily.
- Se a Rosszcsont, se Willie tiszi nem állt elő új hőstettel? - kérdezte álomittasan.
EnglishWhen did you say the Reverend Stephen Lane went into that mental home?
- Mit is mondott, mikor ment Stephen Lane nagytiszteletű úr abba a zárt intézetbe?
EnglishIt turns out that Reverend Yu's body was cremated and his ashes scattered.
Mint kiderült, Jü tiszteletes testét elégették, és a hamvait szétszórták.
EnglishNo, I've never known him to dance, Reverend Patterson as­sured his friend.
Nem, sosem láttam táncolni biztosította Patterson tiszteletes a barátját.
EnglishThe secretary fetched coffee and sandwiches whenever the reverend ordered.
A titkárnő, amikor Foltrigg úgy rendelte, hozott szendvicseket és kávét.
EnglishIf I'm not back in half an hour, go tell Reverend Lynch what's happened.
Ha nem jövök vissza fél órán belül Menj el Cadget atyához, és mond el neki mi történt.
EnglishAnd if anything went badly wrong, they'd go to Reverend Yu for counsel and advice.
Gond esetén pedig bármikor Jü tiszteleteshez fordulhattak tanácsért.
EnglishThe apparent non sequitur made Reverend Benedict shake his wizened head in confusion.
A látszólag nem idevaló megjegyzéstől Benedict tiszteletes zavartan rázogatta ráncos fejét.
EnglishSomeone from the FBI asked me about the Dants last year, the reverend said.
Valaki tavaly az FBI-tól kérdezett Dantékról. mondta a tiszteletes.
EnglishGood to know, the Reverend Patterson responded, with a smile and a handshake.
Jó tudni mosolyodott el Patterson, és kezet adott az ügynöknek.
EnglishWe stood and sang five stanzas of Just As I Am, and then the Reverend dismissed us.
Felálltunk, elénekeltük Az Úr színe előtt öt versszakát, majd a tiszteletes elbocsátott bennünket.
EnglishBeside him, Reverend Johnson was drywashing his hands in a distraught way.
Mellette Johnson tiszteletes dörzsölgette kissé bárgyún a kezét.
EnglishDavid giggled; it seemed he knew something that Reverend Kirk hadnt.
David felnevetett, úgy látszik, gondolta, ő tud valamit, amit Kirk tiszteletes nem tudott.
EnglishFor which the Dants believed God punished us, the reverend said.
Amiért Danték hite szerint Isten büntette őket-tette hozzá a tiszteletes.
EnglishIn any case, the Reverend and I were clearly unavailable.
Mindegy: köztudomásúlag sem a tiszteletes úr, sem én nem voltunk hozzáférhetők.
EnglishThe Reverend C. Horner Redwine stood in the pulpit of his church that rainy Tuesday afternoon.
A nagytiszteletű C. Horner Redwine templomának szószékén állt ezen az esős kedd délutánon.

Synonyms (English) for "reverend":

reverend