EN

reversal {noun}

volume_up

Context sentences for "reversal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs this report fails to offer any reversal of the trend, I decided to abstain.
Mivel e jelentés nem javasolja a trend megfordítását, a tartózkodás mellett döntöttem.
EnglishI don't know what I had expected, but I suffered a complete reversal of feeling.
Nem tudom; mire számítottam, de a érzéseim teljesen megváltoztak.
EnglishThe predominant theme here is a synthesis of the culture of death and a reversal of values.
Az uralkodó szemlélet a halál kultúrájának és az értékek megfordításának szintézise.
EnglishProduction and exports are rising and we are witnessing a reversal of the trend for relocations.
A termelés és az export nő, az áthelyezési tendenciák azonban ezzel ellentétesek.
EnglishThe sharp course reversal was designed to effect a self-noise check.
Az éles fordulat úgy volt megtervezve, hogy önzajellenőrző hatása legyen.
EnglishThough downcast at this reversal of fortunes, Planch showed no sign of surrender or defeat.
A helyzet gyökeresen megváltozott, de Planchon nem látszott, hogy vesztesnek érzi magát.
English. - Mr President, I am happy to support the reversal that is proposed by the PSE Group.
előadó. - Elnök úr, én támogatom a PSE képviselőcsoport által javasolt változtatást.
EnglishThe time has come to stop the flow and encourage its reversal.
Eljött az ideje, hogy megállítsuk az áradatot és előmozdítsuk annak visszafordítását.
EnglishA reversal of the US Air Force's decision would be unacceptable.
Az Egyesült Államok Légiereje által hozott döntés megváltoztatása elfogadhatatlan lenne.
EnglishThe EU should make a reversal of the travel ban a condition for receipt of that funding.
Az EU-nak a támogatás nyújtásának előfeltételéül kellene szabnia az utazási tilalom visszavonását!
EnglishEveryone will make their own mind up about the political consistency of such a reversal.
Döntse el mindenki maga, mit gondol erről a visszakozásról, illetve a politikai következetességről.
EnglishIt was like a trick of jujitsu, like a sudden reversal of polarity on the dial of a compass.
Olyan volt ez, mint egy dzsiudzsicu-trükk, mint az iránytű polaritásának hirtelen megváltozása.
EnglishThen there is the criticism of the reversal of the burden of proof.
Aztán ott van az a kritika, hogy megfordul a bizonyítás terhe.
EnglishThis truly was a reversal and for those who are not following things it is difficult to comprehend.
Ez valóban egy fordított helyzet és azok számára, akik nem követik az eseményeket, nehézen érthető.
EnglishI refer to the reversal of the burden of proof in the non-harmonised area of the internal market.
A bizonyítási kényszer megfordítására célzok itt, a belső piac nem-harmonizált területére vonatkozóan.
EnglishThe Accidental Magic Reversal Department was dispatched immediately.
Azonnal kiküldtük a Varázsbaj-elhárító Osztagot.
EnglishAs you can see, he said, there is a reversal of perspective.
Mint láthatod mondta a férfi , a perspektíva megfordult.
EnglishThere is nothing like starting off with a reversal of roles.
Nincs nagyobb csel, mint felcserélni a szerepeket.
EnglishThe reinstatement of the death penalty in 2010 was a de facto reversal of the moratorium in force since 2006.
A halálbüntetés 2010-es újbóli bevezetése a 2006 óta érvényben lévő moratórium de facto megszüntetése.
EnglishThis is a reversal of matters, which is of great significance.
Ez a dolgok megfordítása, ami nagyon fontos.