EN

reverse {noun}

volume_up
He reversed the direction of his effort, pushing the door instead of pulling it.
Ellenkező irányba veselkedett neki az ajtónak, nem húzta, hanem nyomta.
Reversing the winch, she tightened the line and tested the grapnel's grip.
Az orsót ellenkező irányba forgatva megfeszítette a tartókábeleket, és a kijelzőn nézte, mekkora súly bírnak el.
These positive trends have been quickly reversed, however, in a country where terror is spreading.
Ezek a pozitív tendenciák azonban gyorsan ellenkező irányt vettek egy olyan országban, ahol terjed a terror.
Well, if I'm right about what became of the Frye twins, then they developed a psychosis that's just the reverse of split personality.
Ha nem tévedek a Frye-sztorival kapcsolatban, akkor az övék pontosan ellentétes hatású pszichózis.
Of course, the policy of systematically increasing European Central Bank reference rates, coupled with the reverse policy of the Fed, is merely accentuating the problem.
Természetesen az Európai Központi Bank referenciaértékei szisztematikus emelésének politikája a Fed ellentétes politikájával együtt csak tovább, súlyosbítja a helyzetet.
And from the future self's point of view, everything is in reverse.
És a jövőbeli én szemszögéből minden fordítva van.
They work like normal feathers, but in reverse.
Úgy működik, mint a rendes toll, csak fordítva.
Olyan, mint a szerencsejáték, csak fordítva.

Context sentences for "reverse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe started the tractor, shifted into reverse, and backed through the floodwaters.
Begyújtotta a traktor motorját, rükvercbe rakta a váltót, és visszafarolt az útra.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy Európának most nem kell lépnie, épp ellenkezőleg.
EnglishThe Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
A spanyol kormány határozottan nem vádolható tétlenséggel, sőt, épp ellenkezőleg!
EnglishThe defenses, invincible to frontal attack, were weak when taken in reverse.
A frontális támadás visszaverésére szánt védelmi rendszer nem állta ki a próbát.
EnglishIn Georgia and Ukraine, Moscow is attempting to reverse the democratic transition.
Moszkva megkísérli visszafordítani a demokratikus átmenetet Grúziában és Ukrajnában.
EnglishDaring fate, Powhatan stepped inside and managed to break free with a reverse.
Powhatan a sorsot hívta ki maga ellen, amikor belépett, és úgy fordult ki a fogásból.
EnglishThis is a reverse view of things from the kind of traditional Romantic view.
Ez a fordított szemlélet, a hagyományosabb, romantikus szemlélettel szemben.
EnglishI am not happy with the situation and the Commission intends to reverse it.
Elégedetlen vagyok a helyzettel, és a Bizottság a helyzet megfordítására törekszik.
EnglishRather the reverse: she and it were allies, both marked by the man's passing.
Inkább az ellenkezője: a férfi halála a városon is, önmagán is rajta hagyta a nyomát.
EnglishSo in my group, what we try to do is reverse engineer how humans control movement.
Nos a csoportomban mi próbáljuk visszafejteni azt, ahogy az ember a mozgását irányítja.
EnglishThere is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
Nincs visszaút, nincs hátralépés, nem fordíthatjuk vissza a történelmet.
EnglishAnd so, if he would follow that path, he would need to reverse his outward allegiances.
Ha pedig ezt az utat követi, új szövetségeket kell kötnie, legalább látszólag.
EnglishI'll keep a diary of it, and it will be sort of a... dating ''How to'' in reverse.
Naplót vezetnék róla, ez egyfajta fordított "Hogyan randizzunk?" lesz....
EnglishPlease do not think that this bothers me; quite the reverse, I feel strengthened by it.
Kérem Önöket, ne gondolják, hogy ez zavar engem; épp ellenkezőleg, megerősít.
EnglishWe are not about to go into reverse with regard to either the objectives or the timetable.
Sem a célkitűzések, sem az ütemterv tekintetében nem készülünk hátrafelé haladni.
EnglishNecromancy in reverse; she's putting words into the mouth of the dead, Floyt mused.
Fordított nekromancia: a halott szájába adja a szavakat, tűnődött Floyt.
EnglishYou decide for yourself what the intelligent action is, and then reverse it.
Eldönti magának, hogy mi lenne a logikus lépés, és a fonákjára fordítja.
EnglishThis engine-room crew threw the steam controls to reverse with the first hint of vibration.
Ennek a gépháznak a legénysége a vibráció első jelére megfordította a gőz irányát.
EnglishHe put the car into reverse, backed up, and took a cross-street for three blocks.
Visszatolatott három háztömbnyit, és a kereszteződésnél elfordult.
EnglishHere's how we get to health: We need to reverse the formula for happiness and success.
Itt van, hogyan jutunk az egészséghez: Meg kell fordítanunk a boldogság és siker képletét.