EN

revision {noun}

volume_up
1. general
This directive envisaged certain types of revision, but not a revision focused only on the opt-out so much as on the directive as a whole.
Az irányelv magában hordozta az átdolgozás szükségességét, de nem csupán az opt-out, hanem az irányelv egészének átdolgozásáét.
revision (also: check)
revision (also: survey)

Context sentences for "revision" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFive days ago, we received a message from your agency-a revision of the contract.
Öt napja üzenetet kaptunk a tieidtől amelyben kiterjesztik rád is a körözést.
EnglishWhat people forget is the fact that this is a revision of an existing directive.
Az emberek azonban elfelejtik, hogy egy meglévő irányelv felülvizsgálatáról van szó.
EnglishThis necessitates, forces even, a mini-revision of the financial perspective.
Ez szükségessé, sőt, kötelezővé teszi a pénzügyi távlat mini-felülvizsgálatát.
EnglishMoreover, the recent revision of the infamous Article 301 is a step forward.
A hírhedt 301-es cikk közelmúltbeli felülvizsgálata előrelépésként értékelhető.
EnglishFor that reason, including the revision clause in this directive is common sense.
Emiatt a felülvizsgálati záradéknak az irányelvbe való belefoglalása ésszerű gondolat.
EnglishAll of this, Mr President, argues in favour of a revision of the guidelines.
Mindezen érvek, elnök úr, az iránymutatások felülvizsgálata mellett szólnak.
EnglishIt has been said that we should deal with the revision of Basel II at one reading.
Elhangzott, hogy egyetlen olvasatban kellene elintéznünk a Bázel II. felülvizsgálatát.
EnglishThe deal goes like this: 'I need a revision of the treaty for the Stability Pact'.
Így szól az egyezség: "A Stabilitási Paktum miatt felül kell vizsgálnom a szerződést.”
EnglishWe hear that a revision of the first railway package is indeed on the way.
Azt halljuk, hogy az első vasúti csomag átdolgozása valójában már folyamatban van.
EnglishWe are in favour of a revision of the system of VAT and special consumption taxes.
Támogatjuk az ÁFA-rendszer és a speciális fogyasztási adók átvizsgálását.
EnglishThen we need to look in general terms at the revision of the EIA Directive.
Azután általánosságban meg kell vizsgálnunk a KHV-irányelv felülvizsgálatát.
EnglishFirstly, there must be no revision, however small, under any circumstances.
Először is, semmilyen körülmények között ne legyen semmiféle felülvizsgálat.
EnglishHowever, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.
Az idők folyamán azonban a Parlament újra és újra felülvizsgálatot kért.
EnglishIt is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
Szükséges, hogy ez a felülvizsgálat megtörténjen, mégpedig amilyen gyorsan csak lehet.
EnglishRevision of the Treaty: you know what was the position of the Commission.
A Szerződés módosítása kapcsán önök is tudják, hogy mi volt a Bizottság álláspontja.
EnglishWhat is needed is immediate revision of the climate and energy package.
Haladéktalanul felül kell vizsgálni az éghajlat-változási és energiaügyi csomagot.
EnglishSecond revision of the ACP-EU Partnership agreement (Cotonou agreement) (debate)
Az AKCS-EK partnerségi megállapodás (Cotonou-i megállapodás) második felülvizsgálata (vita)
EnglishFrom a political point of view, the revision of the directive still remains on the agenda.
Politikai nézőpontból az irányelv felülvizsgálata továbbra is napirenden marad.
EnglishThe first revision of the Cotonou Agreement took up the political dimension.
A Cotonou-i megállapodás első felülvizsgálata politikai vetületet öltött.
EnglishIf necessary, this should be clearly defined during the revision of the directive.
Szükség esetén ezt az irányelv módosítása során egyértelműsíteni kell.

Synonyms (English) for "revision":

revision
revisal