EN

revival {noun}

volume_up

Context sentences for "revival" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe revival of the energy performance of buildings sector, except for a striking reduction....
Az építőipar energiahatékonyságának újjáéledését, kivéve a feltűnő csökkenést...
EnglishThe Marshall Plan, set up for the economic revival of Europe, is announced.
Meghirdetik az Európa gazdasági fellendülését segítő Marshall-tervet.
EnglishThe revival of the Welsh language over the past 15 years since devolution has been meteoric.
A walesi nyelv újjáéledése a decentralizálás óta eltelt 15 évben roppant látványos volt.
EnglishThe Communist revival has fiz-zled over the years and the reformers are at sixes and sevens.
A kommunisták újbóli fellángolása az évek során kihunyt, a reformerek meg ahány annyiféle.
EnglishRevival criterion: on the acclamation of the next Line Messiah-elect on the planet Ischeis.
Újraélesztési peremfeltétel: a soron következ messiásjelölt felbukkanása az Ischeis bolygón.
EnglishShe says her transformation must come with seeing and feeling; but it's no Revival Tent experience.
Ez nem olyan, mint mikor az evangelizátor új életre rázza a sátorban a hallgatóságot.
EnglishAmorphia was distantly, naggingly aware of the gap the woman's revival had left in the scene.
Az avatár homályosan, bizsergeten érezte az rt, amit a n újraélesztése hagyott a terepasztalon.
English`It was the Greek Revival style - do you know what that is? - but it was different.
Klasszicista stílusú tudod, mi az? , de módosításokkal.
EnglishDamn DVDs screwed the revival business, Jelly said.
Az az átkozott DVD tönkretette a nosztalgiafilmeket játszó mozikat - mondta Jelly.
EnglishI bet you two are straight from Shakespeare or a revival of Ibsen.
Fogadjunk, hogy Shakespeare-t vagy Ibsen-felújítást láttatok.
EnglishThe revival of fair and free world trade is something that Doha can, and indeed must, achieve.
A tisztességes és szabad világkereskedelem olyasvalami, amit Doha el tud érni, és el is kell érnie.
EnglishIn the area of foreign trade, the presidency is focusing on a revival of discussions at the WTO.
A külkereskedelem területén az elnökség a WTO-val folytatott tárgyalások felújítására összpontosít.
EnglishEconomic revival always follows the year of cultural events.
A gazdasági megújulás mindig a kulturális éveket követően jön el.
EnglishEvidently it's simply a revival of latent human potential and there's nothing weird about it.
Nyilván egy egyszerű, de látens emberi képesség újjáéledéséről van szó, amiben nincs semmi hátborzongató.
EnglishMargaret refused to leave until 1960, when she met Ralph White at a revival meeting.
Margaret nem mutatott hajlandóságot a költözésre 1960-ig, amikor is egy evangelizációs kampány során találkozott Ralph White-tal.
EnglishI am much interested in this revival of the name.
Nagyon érdekesnek találom, hogy így újjászületett a neve.
EnglishThis is a revival of the idea of Greater Hungary - a provocation that has no place in a modern Europe.
Ez a Nagy-Magyarország gondolatának újraéledése - egy olyan provokáció, amelyet nem engedhetünk meg egy modern Európában.
EnglishThis revival of the WTO seems possible and will enable it to operate and make decisions more effectively.
A WTO ilyen jellegű újjászületése kivitelezhetőnek tűnik és lehetővé teszi a működését és a döntések hatékonyabb meghozatalát.
EnglishMystics never think it's a Revival Tent experience.
EnglishIt was simply a tradition in Black Oak, a ritual as ingrained as the carnival and the spring revival.
Ez afféle helyi hagyomány volt Black Oakban, ugyanolyan rituális esemény, mint a vándorcirkusz látogatása vagy a tavaszi evangelizáció.