"revocation" translation into Hungarian

EN

"revocation" in Hungarian

EN

revocation {noun}

volume_up
It was particularly difficult to try to find a compromise on moments of entry and moments of revocation.
Különösen nehéz volt egyezségre jutni a belépés és a visszavonás időpontjával kapcsolatban.

Context sentences for "revocation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe browser successfully imported the certificate revocation list (CRL).
A böngésző sikeresen importálta a visszavont tanúsítványok listáját (CRL).
EnglishThe browser cannot import the Certificate Revocation List (CRL).
A böngésző nem tudja importálni a visszavont tanúsítványok listáját (CRL).
EnglishCertificate Revocation List (CRL) from the CA certifying %S is not yet valid.
%S hitelességét tanúsító, központtól származó visszavont tanúsítványok listája (CRL) még nem érvényes.
EnglishCertificate Revocation List (CRL) from the CA certifying %S is not valid.
%S hitelességét tanúsító, központtól származó visszavont tanúsítványok listája (CRL) nem érvényes.
EnglishThe certificate revocation list (CRL) from %S needs to be updated.
"%S" tanúsítvány-visszavonási listáját (CRL-jét) frissíteni kell.
EnglishThe Certificate Revocation List (CRL) was successfully imported.
A visszavont tanúsítványok listáját (CRL) sikeresen importáltam.
EnglishIt was particularly difficult to try to find a compromise on moments of entry and moments of revocation.
Különösen nehéz volt egyezségre jutni a belépés és a visszavonás időpontjával kapcsolatban.
EnglishCertificate Revocation List (*.crl *.arl *-crl.der *-arl.der)
Tanúsítványvisszavonási lista (*.crl *.arl *-crl.der *-arl.der)
EnglishCertificate Revocation List (CRL) from the CA certifying %S has an invalid digital signature.
%S hitelességét tanúsító, központtól származó visszavont tanúsítványok listája (CRL) nincsen érvényesen aláírva.
EnglishImpairment, and soon, revocation of central bank autonomy.
Jegybanki autonómia csorbítása, hamarosan visszavétele.
EnglishCreation of the revocation certificate failed...
A visszavonási tanúsítvány létrehozása nem sikerült...
EnglishUse the CRL Manager to manage the Certificate Revocation Lists (CRL) that are stored in your certificate database.
A CRL-kezelő segítségével kezelheti a tanúsítvány-adatbázisában tárolt visszavont tanúsítványok listáját (CRL).
EnglishUse certificate revocation lists (CRLs)
Tanúsítványvisszavonási listák (CRL-ek) használata
English- The charge shall be refunded in those cases where the appeal results in a revocation of a Decision of the Agency.
- A díj visszatérítésre kerül azokban az esetekben, amikor a fellebbezés az ügynökség határozatának visszavonását eredményezi.
EnglishCreate revocation certificate for
Visszavonási tanúsítvány létrehozása ehhez:
EnglishCreate Revocation Certificate
English[Revocation signature]
EnglishX.500 Directory Services You can use X.500 directory services to retrieve certificates and certificate revocation lists that are not saved locally.
X.500-as címtárszolgáltatások Az X.500-as címtárszolgáltatások segítségével távoli gépen tárolt tanúsítványokat és tanúsítványvisszavonási listákat lehet elérni.
EnglishFinally, there is also a need to safeguard the principle of hearing defendants in cases involving the revocation of a suspended sentence or the imposition of a conditional sentence.
Végül szükséges továbbá megvédeni a vádlottak meghallgatásának elvét olyan esetekben, melyekben felfüggesztett ítéletet vonnak vissza vagy feltételes ítéletet szabnak ki.

Synonyms (English) for "revocation":

revocation
English
revocable
English