"to revoke" translation into Hungarian

EN

"to revoke" in Hungarian

Context sentences for "to revoke" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is also obvious that my party and I would like to revoke the Schengen Agreement.
Magától értetődő, hogy pártom és én is vissza szeretnénk vonni a Schengen-i Egyezményt.
EnglishThe answer: Italy and Spain did not revoke the marketing authorisation for benfluorex.
A válasz: Olaszország és Spanyolország nem vonta vissza a benfluorex forgalmazási engedélyét.
EnglishWith the Severeemish looking for any excuse to revoke their fealty, it had been an absolute necessity.
A hűségesküjük visszavonására vágyó severeemek miatt ez amúgy is alapvetően szükséges volt.
EnglishMaybe theyAmadeo and his wifetook it along with them to Turin when he tried to revoke his abdication.
Lehet, hogy ők Amadeus és a felesége magukkal vitték Torinóba, amikor Amadeus újra követelte a trónt.
EnglishIn the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében meg kell őriznie azt a jogkörét, hogy visszavonja ezt a felhatalmazást.
EnglishUnfortunately, you alone have the ability to revoke it.
Sajnos, egyedül te vonhatod vissza az engedélyt.
EnglishShe even threatened to revoke my pardon.'
Még azt is mondta, hogy visszavonja a királyi kegyelmet.
EnglishAnd New York may revoke your boxing license.
New York-ban visszavonják a boksz engedélyedet.
EnglishRevoke it, this Declaration of Enmity, he said.
EnglishRevoke Jeff's movement privileges.
Azonnal vonják vissza Jeff mozgási engedélyét.
English...and perhaps revoke their exemption.
...és talán visszavonjuk a mentességüket.
EnglishThey rushed Stella to their offices so that she might revoke the power of attorney and reaffirm that everything was to be handled by them.
Elcipelték Stellát az irodájukba, hogy visszavonhassa a meghatalmazást, és megerősítse őket a tisztségükben.
EnglishOn the other hand, if we revoke your citizenship, no other country will accept you, so we're stuck with you.
Másrészt, ha megfosztunk benneteket az állampolgárságotoktól, akkor itt ragadtok a nyakunkon, mert benneteket egyetlen ország sem fogadna be.
EnglishRevoke Operator Status
EnglishIt is you, the legislator, who will have the chance to revoke this power or to object to the proposals the Commission will make.
Önök, a jogalkotó az, akinek lehetősége lesz visszavonni ezt a hatáskört vagy ellenvetést tenni a Bizottság által benyújtandó javaslatok ellen.
EnglishHe wouldnt revoke it, surely.
EnglishIn addition, they should revoke the criminalisation of therapeutic abortion in cases where the mother's life is threatened.
Mindezeken kívül vissza kell vonniuk az egészségügyi célú abortusz kriminalizálását is azon esetekre vonatkozóan, amikor az anya élete veszélyben van.
EnglishRevoke Voiced Status
EnglishIn the event of non- payment, the Agency may revoke the relevant certificate or approval after having given formal warning to the applicant.
A fizetés elmaradása esetén az érintett bizonyítványt vagy engedélyt az Ügynökség visszavonhatja, miután a kérelmezőt arról hivatalosan értesítette.
EnglishSecondly, we are talking about a judicial resolution, and no resolution by Parliament can revoke or amend any resolution passed down by a court of justice.
Másodszor bírósági döntésről beszélünk, és a Parlament határozatai nem vonhatják vissza vagy módosíthatják semmilyen bíróság döntését.