"revulsion" translation into Hungarian

EN

"revulsion" in Hungarian

EN

revulsion {noun}

volume_up

Context sentences for "revulsion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe thought dully of the coming night and her belly tightened with revulsion.
Fásultan gondolt az éjszakára, és a hasfala egyszerre megfeszült az undortól.
EnglishThe revulsion of the entire civilized world came about because of the PRC's actions.
A világ a tettei miatt fordult el undorral a KNK-tól, és nem az én kedvemért.
EnglishHe jerked away, eyes starting from his head, stomach knotted in revulsion.
Gyorsan elfordult, de a gyomra egy szempillantás alatt felkavarodott a látványtól.
EnglishRevulsion at babes spitted on spears, so you would do the same in return?
Elszörnyedsz azon, hogy babákat tűznek lándzsavégre, ezért ugyanezt tennéd cserébe?
EnglishRobin repressed the shudder of revulsion in her and went to him sympathetically.
Robin elfojtotta magában a hirtelen érzelmi felindulást, és együttérzően közeledett hozzá.
EnglishBut I felt such revulsion now I couldn't keep it up, the verbal or physical struggle.
Addigra úgy elfogott az undor, hogy sem szóban, sem testben nem bírtam tovább küzdeni.
EnglishHis rage at the children and his disgust at the picture were welded into one revulsion now.
A gyerekek iránti dühe és a kép kiváltotta undor egyetlen kitörésbe folyt össze.
EnglishRepressing his revulsion, making his voice as cold as he could, he said, 'I won't hit you.
Dan uralkodott az undorán, a hangját olyan hidegre fogta, ahogy csak bírta:
EnglishFor an instant he could feel the thump of her pulse, and his face twisted in revulsion.
Paul egy pillanatig érezte a nő érverését, és arca eltorzult az undortól.
EnglishHe struggled with the fierce revulsion of an animal trapped by the unknown.
Carse az ismeretlen csapda fogta állat dühödt elszántságával küzdött.
EnglishThe thought filled him with tired revulsion but no real surprise.
A gondolat nem keltett benne igazi meglepetést, csak valami fáradt viszolygást.
EnglishIt woke an anger in me, an enmity, as well as fright and revulsion.
Éppen annyira gerjesztett bennem haragot, ellenségességet, mint félelmet és undort.
EnglishAnd suddenly her revulsion for the whole nightmare was insupportable.
Ekkor hirtelen az elviselhetetlenségig erősödött viszolygása ettől a lidércnyomástól.
EnglishThere was a blubbering sound, and Sparhawk realized with revulsion that the beast was crying.
Bugyborékoló hang hallatszott, és Sparhawk rájött, hogy a teremtmény zokog.
EnglishThe small, white-robed Styric looked at Bhelliom with revulsion.
Az apró, fehér köpenyes styr varázslónő ellenérzéssel tekintett a Bhelliomra.
EnglishI share the revulsion of those opposed to Mr Blair's presidency.
Megértem, hogy a Blair úr elnökségét ellenzők körében ez visszatetszést kelt.
EnglishA miserable revulsion continued in me as I felt the pull of his hunger and his need.
Semmit sem voltam hajlandó látni a lelkéből a Szellem-Ajándokkal.
EnglishThey both looked, and uttered almost identical cries of revulsion.
Mindketten benéztek, és csaknem azonos hangon kiáltottak föl az undortól.
EnglishAillas, observing so much carnage, turned away in revulsion.
Aillas, látva a szörnyű pusztulást, rosszkedvűen hátat fordított a csatatérnek.
EnglishSparhawk saw with revulsion that her teeth had been filed to points.
Sparhawk megrettenve látta, hogy az összes foga hegyesre van csiszolva.

Synonyms (English) for "revulsion":

revulsion