EN

rewarding {noun}

volume_up
rewarding
rewarding
rewarding (also: satisfying)
It is vital that we establish interesting and rewarding university courses that offer good professional opportunities.
Elengedhetetlenül fontos, hogy olyan, érdekes és kifizetődő egyetemi kurzusokat hozzunk létre, amelyek jó szakmai lehetőségeket kínálnak.

Context sentences for "rewarding" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat would be a rewarding task for both sides and would help us in many ways.
Ez mindkét fél számára igen hasznos lenne, és sok szempontból a segítségünkre lehetne.
EnglishSometimes it's funny, Chomba, sometimes baffling, sometimes very rewarding.'
Néha vicces, Chomba, máskor zavarba ejt, de általában nagyon tanulságos.
EnglishDoesn't there seem to be a God managing things, punishing, rewarding?
Vajon nincs most Isten, aki elrendezze a dolgokat, büntessen és jutalmazzon?
EnglishCraig's job is immensely rewarding because he's affecting young minds.
Craiget tökéletesen kielégíti a munkája, mert fiatal elmék csiszolásával foglalkozik.
EnglishThat must not happen, because we would then be rewarding bad policy with a bonus.
Ennek nem szabad megtörténnie, akkor ugyanis különdíjjal jutalmaznánk helytelen politikájukat.
EnglishUsing him constructively is more creative, and ultimately more rewarding.
- Okosan felhasználni azonban sokkal bonyolultabb, ám több a haszna is.
EnglishInstead of rewarding him and treating him with respect, China has locked him up in prison.
Ahelyett, hogy az ország kitüntetné és megbecsülné őt, börtönbe került.
EnglishWe had a very rewarding debate on this during Parliament's plenary sitting in September.
Erről a kérdésről nagyon eredményes vitát folytattunk a Parlament szeptemberi plenáris ülésén.
EnglishThere was a lack of rules, and we saw the rewarding of speculators to the detriment of entrepreneurs.
Nem voltak szabályok, és a vállalkozók rovására a spekulánsok részesültek előnyben.
EnglishGrandchildren make old age a lot more rewarding than I'd ever thought it would be.
Az unokák megszépítik az ember öreg napjait, nem igaz?
EnglishA quick glance over the shoulder of a woman reading in the bus had proved rewarding.
Igen hasznosnak bizonyult a gyors pillantás egy asszony válla felett, aki éppen újságot olvasott a buszon.
EnglishI'll have more before we advance so boldly into rewarding, hmm?
Kérdezek még néhány dolgot, mielőtt a jutalomra térnénk, rendben?
EnglishIt's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
A Kraft sajátos módszere a koronához való hűség megjutalmazására.
EnglishThe markets are not rewarding those who are not in the euro.
A piacok nem jutalmazzák azokat, akik nincsenek az eurózónában.
EnglishAnd as always it had been rewarding to negotiate with Chelsea.
És mint mindig, most is hasznos volt tárgyalni Chelsea-vel.
EnglishHere, too, we would have a rewarding joint task, which I warmly invite the Council to carry out.
E téren is lenne egy igen hálás közös feladatunk, amelynek elvégzésére szívélyesen felkérem a Tanácsot.
EnglishIt had been the beginning of the most rewarding months of Toy's life.
Ez volt Toy legsikeresebb hónapjainak kezdete.
EnglishIt should have been the most rewarding mission in his career.
Pályafutása legnagyobb sikere kellett volna legyen.
EnglishThe Lord must be rewarding his purity by increasing power.
Az úr bizonyára ezzel jutalmazza őt a tisztaságáért.
EnglishThis proactive strategy is rewarding but dangerous.
Segítőkészségem sokszor veszélybe sodor, mint ma reggel is.

Synonyms (English) for "reward":

reward