EN

rhymed {adjective}

volume_up

Context sentences for "rhymed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHer version rhymed with P.U., the child's exclamation for something smelly.
Úgy mondta, mint egy gyerek, aki örül valaminek.
EnglishThe words rhymed and were barbed comments on the speakers.
A szavak rímekbe rendeződtek, és verssorokat formáltak.
EnglishHis voice was lyrical as if he were reciting something that rhymed, but it didn't rhyme.
Dallamos volt a hangja, mintha verset szavalna, pedig nem rímekben beszélt, csak külön körüldédelgetett a szája minden szótagot.
EnglishMaking sure with the edge of his eye that the young girl was watching him, he pointed at the scarecrow crew grinning behind their leader and said something that rhymed.
- A szeme sarkából megbizonyosodott, hogy a fiatal lány figyeli, rámutatott a vezetője mögött nevetgélő madárijesztő-csapatra, és egy versikét mondott.

Synonyms (English) for "rhymed":

rhymed
rhyming
rhyme
English