"rhythm" translation into Hungarian

EN

"rhythm" in Hungarian

HU
EN

rhythm {noun}

volume_up
rhythm (also: beat, lilt, swing)
It's also extremely sensitive to rhythm and music.
Roppant módon hat rá a ritmus és a zene.
Olyan volt, mint egy elhaló ritmus.
Lousy form and rhythm, but the fins would hear it better than they would a shout in Anglic.
A forma és a ritmus silányra sikeredett, de a finek vélhetőleg jobban hallják, mint az anglik kiáltást.

Context sentences for "rhythm" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe'll count together, and you'll set the rhythm for me, like rowers in a galley.
Együtt fogunk számolni, és te adod majd nekem a ritmust, mint a gályaraboknak.
EnglishYou know that meter and rhythm were much more important to the Greeks back then.
Tudod, hogy akkor még sokkal fontosabb volt a görögöknek a metrum és az ütem.
EnglishA barbarous rhythm broke loose everywhere, the orderly chain of dancers forgotten.
A vámpírok kitárták karjaikat az esőben és az elolthatatlan máglya izzásában.
EnglishTwo hands, separate, but in time with the big rhythm, working the Siamese decks.
Két kéz, ami külön-külön jár, mégis együtt dolgozik a főritmusra a sziámi keverőpulton.
EnglishShe ran because she wanted to run, to feel her muscles moving in vital rhythm.
Futott, mert futni akart, érezni, amint izmai élettől duzzadva dolgoznak teste alatt.
EnglishDoors all have their own pace and rhythm, their own way of opening or closing.
Az ajtóknak megvan a saját üteme, mindegyik a maga módján nyílik-csukódik.
EnglishIt jarred me worse than it ever had, and I almost lost the rhythm of my song.
Még jobban megdöbbentett, mint máskor, majdnem kiestem a dalom ritmusából.
EnglishWith his fingertips, he tapped the rhythm on the dash-board as I drove out of Camp's End.
Ujjaival halkan dobolta a ritmust a műszerfalon, amint kihajtottam Camp's Endről.
EnglishPopov got his body into a rhythm similar to that of Buttermilk's and kept pace with him.
Popov testét egy ritmusban mozgatta a lovával, és lépést tartott Killgore-ral.
EnglishWe also know that this is part of the usual rhythm of a top negotiation.
Azt is tudjuk, hogy ez a magas szintű tárgyalások normális ritmusának a része.
EnglishTheir feet fell in with the rhythm of that mysterious heart; they quickened their pace.
Lábuk követni kezdte annak a rejtélyes szívnek az ütemét; meggyorsították léptüket.
EnglishHe seemed to have almost timed the flashes, to have gotten in rhythm with them.
Úgy rémlett, mintha ő időzítené a villanásokat, olyan pontosan átvette a ritmusát.
EnglishWhat a beguiling rhythm it had, those wheels rolling on and on over the iron tracks.
Micsoda szédítő ütem, ahogy az acélkerekek át meg átfordulnak a síneken.
EnglishHe began to walk again, trying to regain the easy rhythm he had practiced with his daddy.
Megint elindult, és igyekezett visszanyerni az apjával begyakorolt könnyed ritmust.
EnglishIt must drown out the rhythm which at every moment enchants it and distracts it.
El kell fojtania a ritmust, amely megigézi, és eltereli a figyelmét.
EnglishThis time he didn't break the rhythm of his step, but threw the inquiry over his shoulder.
Ezúttal nem lassította le lépteit, hanem a kérdést csak a válla fölött vetette oda.
EnglishOn a stage in back, a stripper did a slow grind to the rhythm of the country-western tune.
Hátul a színpadon egy sztriptíztáncosnő vonaglott a countrymuzsika ritmusára.
EnglishShe has no moral modulation, no moral rhythm, no moral patience, no moral kindness.
Nincsenek benne morális árnyalatok, morális ütemérzék, morális türelem vagy morális jóság!
EnglishAnd behind me, those steps echoed to perfection the sharp shuffling rhythm of my fall.
Mögöttem a léptek tökéletesen utánozták esésem éles, csosszanó ritmusát.
EnglishThere was not a steady rhythm to it which caught me, but rather a general elation.
A mámor mintha kimosta volna a ritmust a hangok részeg tolongásából.