EN

ribbed {adjective}

volume_up
ribbed (also: striated, striate)
The great ribbed belly of the zeppelin bulked over the bomb, straining at its cables in the wind, its silver sides running with moisture.
A léghajó nagy, bordás pocakjával a bomba fölött gömbölyödött, feszegette kötőfékeit a szélben, ezüstoldalán végigcsurgott a csapadék.
It seemed like only moments later that those shapes were all suddenly expanding, stretching out and grabbing at the atmosphere with their great, dark-ribbed wings.
Uagennek úgy tnt, csupán percek teltek el, amikor egyszer csak szétrebbentek: a szigorú alakzat felbomlott, és a nagy, sötét bordás szárnyak a légköri súrlódásba kapaszkodtak.
There were white broadcloth underpants and calf-length, ribbed black socks from the Tally-ho Gentleman's Shop in Chevy Chase.
Fehér vászon alsónadrágot, hosszú szárú, bordázott fekete zoknit a Chevy Chase-i Halihó Úridivatüzletből.
Although knuckled, knobbed, ribbed, and bristling, the forward half of the twelve-foot apparition rose off the floor with serpentine elegance.
Egyetlen zörrenéssel állt meg, majd a bütykös, bordázott, inas, soklábú jelenség első fele elegánsan felemelkedett a padlóról.
He packed it in small panniers hanging on each side of the ribbed thorax, then twitched the insect into the air and flicked off through the forest vaults.
Elrakta a bordázott tor két oldalán csüngő kosárkákba, aztán a levegőbe rántotta a rovart, és rezegve olvadt bele az erdő boltozatába.

Context sentences for "ribbed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English974 Praf was holding onto the ribbed floor, flattened against it as best she could.
A fordító teljes hosszában elterült a földön, és a padlórecékbe kapaszkodott.
EnglishAgainst the clouds she could see that his velvet wings were ribbed with delicate black veins.
A felhők háttere előtt látszott, hogy bársony szárnyait finom fekete erek szövik át meg át.
EnglishThe winners ribbed the losers for an entire year.
A győztes ugyanis egy teljes évig kérkedhetett vele, hogy ő a jobb.
EnglishThe young man who entered wore dirty, greasy coveralls, and wore the ribbed helmet of a tank crewman.
A fiatalember, aki belépett, piszkos, zsíros, foszlott kezeslábast viselt, fején a harckocsizok megszokott sapkája volt.
EnglishBoth collapsed; the carbon-ribbed arms darted back and Yomonul steadied the gun again, aiming at Gurgeh.
Mindketten összeestek, a szénnel borított karok visszafordultak, és Yomonul erősen fogta a fegyvert, Gurgehre célzott.
EnglishHe got ribbed like a motherfucker, but he took it well.'
EnglishThere were white broadcloth underpants and calf-length, ribbed black socks from the Tally-ho Gentleman's Shop in Chevy Chase.
Fehér vászon alsónadrágot, hosszú szárú, bordázott fekete zoknit a Chevy Chase-i Halihó Úridivatüzletből.
EnglishThe Emperor was playing in the prow-hall of the fortress; a great bowled room ribbed in grey stone and capable of seating over a thousand people.
Az Uralkodó az erőd hajótermében játszott, ami egy nagy, szürke kővel burkolt, ezer férőhelyes előadóterem volt.
EnglishThe kid fell back into the seat, dazed, Sheridan's blood on his lips and chin and dripping onto the ribbed neck of the teeshirt.
A fiú kábultan hanyatt esett az ülésbe, Sheridan vérével a szája szélén, az állán, lecsöpögtetve még a póló megtépázott nyakát is.
EnglishAlthough knuckled, knobbed, ribbed, and bristling, the forward half of the twelve-foot apparition rose off the floor with serpentine elegance.
Egyetlen zörrenéssel állt meg, majd a bütykös, bordázott, inas, soklábú jelenség első fele elegánsan felemelkedett a padlóról.
EnglishThe great ribbed belly of the zeppelin bulked over the bomb, straining at its cables in the wind, its silver sides running with moisture.
A léghajó nagy, bordás pocakjával a bomba fölött gömbölyödött, feszegette kötőfékeit a szélben, ezüstoldalán végigcsurgott a csapadék.
EnglishHe packed it in small panniers hanging on each side of the ribbed thorax, then twitched the insect into the air and flicked off through the forest vaults.
Elrakta a bordázott tor két oldalán csüngő kosárkákba, aztán a levegőbe rántotta a rovart, és rezegve olvadt bele az erdő boltozatába.
EnglishIt seemed like only moments later that those shapes were all suddenly expanding, stretching out and grabbing at the atmosphere with their great, dark-ribbed wings.
Uagennek úgy tnt, csupán percek teltek el, amikor egyszer csak szétrebbentek: a szigorú alakzat felbomlott, és a nagy, sötét bordás szárnyak a légköri súrlódásba kapaszkodtak.
EnglishThere were the broken shards; there was the spilt water drying in the sun, and through the cracks of the veranda showed, all ribbed, the white house-wall below - and thrice twelve was thirty-six!
Ott hevertek a cserepek, ott száradt a napon a kiömlött víz és a veranda hasadékain keresztül csíkokban látta az alsó házak fehér falait, és háromszor tizenkettő az harminchat!

Synonyms (English) for "ribbed":

ribbed
English
rib