EN

ribbons {plural}

volume_up
ribbons (also: leading rein, rein)
ribbons (also: reins)

Context sentences for "ribbons" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe cut willow shoots for arrows and fletched them with ribbons of trailing cloth.
Fűzfagallyakból nyílvesszőket faragott, végükre köpenyéből vágott szalagokat kötve.
EnglishShe came in then, with her bonnet ribbons undone and her little boots caked with dirt.
Belépett, kalapjának szalagja kioldódott, csöpp kis cipőjére rászáradt a piszok.
EnglishTorqual cut; the ribbons binding Joald’s elbow parted with a hiss and snap!
Torqual vágott; a Joald könyökét fogva tartó pánt sziszegve elpattant.
EnglishBlack ribbons tied to the wooden limbs blew softly in the breeze, waving at me.
A szél lágyan lebegtette a faág-végtagjaikra csomózott fekete szalagokat: nekem integettek.
EnglishHe didn't need ribbons and badges to demonstrate his power and authority to others.
Nem volt szüksége szalagokra és jelvényekre ahhoz, hogy tekintélyét és hatalmát elismerjék.
EnglishThin ribbons of gray smoke still rose from the charred hulk of the Coupe DeVille.
Valami hívta, ahogy a sziréna szólítja a tengerészeket, ő pedig engedett a hívó erő hatalmának.
EnglishI don't care for pink ribbons, though it is very shocking with red hair.
Nem szeretem a rózsaszín szalagot, habár lélegzetelállító vörös hajban.
EnglishShe stood and gathered up her broken pearls and wrinkled ribbons, the remnants of the rape.
Felállt, összeszedte elszakadt gyöngyeit, gyűrött szalagjait, az erőszak maradványait.
EnglishThere were around a thousand such ribbons, and each was the width of a wide city pedwalk.
Vagy ezer ilyen szalag látszott, a szélességük megegyezett egy nagyobb városi mozgójárdáéval.
EnglishShe looked angrily at Morgaine, cool and sober, toying with the ribbons of her harp.
Dühös pillantást vetett Morgaine-ra, aki józan és hűvös maradt, s a hárfája szalagjaival játszott.
EnglishHari brushed aside the thick electrical ribbons and poked his head into the shaft.
A lemez végre kipattant a helyéről, és lezuhant az aknába.
EnglishGold braid and medal ribbons adorned a broad and manly chest.
Arany paszomány és érdemrendszalagok ékesítették széles, férfias mellkasát.
EnglishThe walls of the little entrance hall were covered with blue ribbons from horse shows before the Crash.
A kis előszoba falát kék szalagok borították: lókiállításokról, a krach előtt.
EnglishIf you're lying to me, he said, I'll cut your pretty face to ribbons.
Ha hazudik - mondta Bruno -, csíkokra szabdalom azt a szép arcát.
EnglishThe nails of her free hand put three red ribbons down the side of my face.
Szabad kezével három vörös csíkot húzott végig az arcomon.
EnglishEvery painting was still where she'd put it, but each hung in unrepairable ribbons.
A képek ugyan a falon maradtak, de csíkokra szabdalva.
EnglishHe was still wearing his green cap, but it was askew and the tie-ribbons hung down over the back of his gown.
Az ő fején még ott virított a zöld műtőssapka, és madzagjai kuszán lógtak a nyakába.
EnglishShe was gone then in a flurry of bonnet ribbons and clicking slippers.
Libegtek kalapszalagjai, kopogott a cipője, ahogy eltűnt.
EnglishAnd there I tore loose her dress and the ribbons binding her hair.
Majd leszaggattam a ruháját, és kitéptem hajából a pántlikát.
EnglishThe pilot cut his hands to ribbons as he prised the metal away, giving himself a clear path out.
A pilóta rendesen összeszabdalta mindkét kezét, miközben a fémet próbálta féke hajtani maga elől.

Synonyms (English) for "ribbon":

ribbon
blue ribbon