Context sentences for "ridden" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA horse to be ridden in battle must not be meek as a lady's palfrey, said Arthur.
- A csatamén nem lehet olyan jámbor, mint a hölgyek poroszka lova - magyarázta Arthur.
EnglishWhat would she do if the need came on her after she had mounted and ridden out?
Mi lesz, ha akkor jön rá a szükség, amikor már lóra szállt, és elindultak?
EnglishDoes this pain-ridden separation occur to each and every one of us - us survivors?
Ez a fájdalmas egyedüllét megtörténik mindannyiunkkal, minden túlélővel?
EnglishSeveral of Jabba's toughs had ridden the wave of that stream into the cafe.
Jabba keménylegényei közül nem egyet láttam beszivárogni a terembe az ünneplők között.
EnglishThey had ridden the back of a bull named Chaos, and Bobby had been flat-out terrified.
Egy káosz nevű vad bika hátán lovagolnak, és Bobby halálra volt rémülve.
EnglishHe had ridden to a nearby town to hear about some disputed lands.
Uriens egy közeli városkába lovagolt, hogy bizonyos vitatott földekről halljon.
EnglishUpon their arrival back in Storlock, they had secured horses and ridden out onto the plains.
Miután visszaértek Storlockba, lovakat szereztek és nekivágtak a síkságnak.
EnglishWe told how we'd helped to put out a fire and ridden in on the fire engine.
Elmeséltük, hogyan segítettünk a tűzoltásban, meg azt is, hogy a tűzoltóautó hozott el idáig.
EnglishThe Nikkei Dow had once ridden beyond thirty thousand yen of bench- mark value.
A Nikkei Dow egyszer haladta meg a harmincezer yen pontértéket.
EnglishThat's all a police record means in this rotten crime-ridden country.
Ennyit jelent ebben a rohadt gengszterbirodalomban a rendőrségi priusz.
EnglishSparhawk had left his friends behind that morning and had ridden on ahead.
Sparhawk reggel hátrahagyta a barátait, és egyedül indult tovább.
EnglishYesterday, Monday, Brian had ridden through downtown right after school with two or three friends.
Előző nap, hétfőn Brian két barátjával kerekezett át a városon tanítás után.
EnglishThey had ridden over from Shippenville, at Tony Schoondist's personal request.
Shippenville-ből jöttek, Tony Schoondist személyes kérésére.
English'It is long since I have ridden this way, but thy boy's talk stirred me.
- Régen ügettem ezen az úton, de a fiú beszéde fölelevenítette.
EnglishThe cataract they'd ridden down was roaring beside them, its fury turning the water white.
A zuhatag, melyet meglovagoltak, mögöttük tombolt: őrjöngése tajtékos fehérre festette a vizet.
EnglishHe had ridden elephants and seen the great tiger with his own eyes.
Ott elefántháton lovagolt, és a saját szemével látta a nagy tigrist.
EnglishSummer, that beautiful green bitch, had ridden into Maine again.
A nyár, ez a gyönyörű szép, zöld hajú céda ismét belovagolt Maine-be.
EnglishThe engine-room telegraph rang twice, the bell sharp and urgent in the gale-ridden night.
A géptávíró két gyorsat és éleset csöngetett a viharos éjszakában, majd újabb csöngetés következett.
EnglishIt seemed me that we might have ridden even so far as Elenia ere we had encountered Church Knights.'
Már azt hittem, egészen Eléniáig kell lovagolnunk, hogy találjunk néhány egyházi lovagot.
EnglishSome died fighting, ridden down before they could strike a telling blow.
Mások harc közben vesztek oda, letiporták őket, mielőtt gyilkos csapást mérhettek volna ellenfeleikre.
Other dictionary words