"to ride in" translation into Hungarian

EN

"to ride in" in Hungarian

EN

to ride in {verb}

volume_up
to ride in

Context sentences for "to ride in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFurther, you will not be allowed to ride your horse, nor even go near the stables.
Továbbá nem ülhetsz fel a lovad hátára, sőt még az istálló közelébe sem mehetsz!
EnglishIf the EU shows itself to be amenable here, we can ride out the current crisis.
Ha ez EU belátónak mutatkozik ezen a ponton, megbirkózhatunk ezzel a válsággal.
EnglishIf you think you can take your million and ride into the sunset, you're a fool.
Teljesen elment az esze, ha azt hiszi, hogy az egymillióval eltűnhet a balfenéken.
EnglishJuno’s only gait is a slow amble; we must ride long to ride far.
Juno csak lassú poroszkálásra képes, és nekünk még nagyon messzire kell mennünk!
English`It's a long ride out here on a bicycle, and I always leave you till the last.'
Hosszú az út ide ki a pokolba biciklin, úgyhogy mindig magukat hagyom legutoljára.
EnglishThe body no longer harboured a mind that the boy could saddle and ride and torment.
A testből kiszökött az elme, amit a szörnyfiú képes volt irányítani és megkínozni.
EnglishDuring the Metro ride into the city, Pittman kept assessing what Burt had told him.
A városba visszafelé menet Pittman végig azon gondolkodott, amit Burt mondott.
EnglishDid they live in covens or ride about on big black motorcycles, as I liked to do?
Bokorban élnek-e, vagy nagy fekete motorbiciklin robognak, ahogy én szoktam?
EnglishWe're going to ride south and stamp out the Rendorish infection once and for all.'
Délre lovagolunk, hogy egyszer és mindenkorra eltapossuk a rendori fertőzést.
EnglishWe cannot ride into town so free and easy, to rub elbows with the bumpkins!
- Nem lovagolhatunk be egyszerűen a városba, és nem keveredhetünk el a tömeggel.
EnglishMorgaine said sweetly, But I must ride forth and visit my kinswoman Elaine.
- Csakhogy nekem meg kell látogatnom Elaine húgunkat - mondta mézédesen Morgaine.
EnglishAt least they got a ride on an automobile for a little piece anyway, she said.
De legalább autóztak egy kicsit, mielőtt megdöglöttek jegyezte meg Miss Ballenbaugh.
EnglishI wouldn't be forced to ride in with Cowboy crouched just a few feet away from me.
Nem kellett Cowboyjal együtt utaznom a platón, és egész úton kerülnöm a pillantását.
EnglishI beg you, as my sister's son, to ride at my side and cover my back against treachery.
Kérlek, hogy nővérem fiaként lovagolj mellettem, védd a hátamat az árulás ellen.
EnglishAt one point, Sparhawk reined Faran back to ride beside Sephrenia and Flute.
Sparhawk gyanakodni kezdett, ezért egy nap odahúzódott Sephrenia és Furulya mellé.
EnglishShe suggests that we circle the city rather than ride through the streets.'
Azt javasolja, inkább kerüljük meg a várost, mint hogy keresztüllovagoljunk rajta.
EnglishWe will ride for a few hours, gently, until we come to the end of the valley.
Szép szelíden elkocogunk még néhány órácskát, amíg a völgy végére nem érünk.
EnglishT'sain stood in the doorway, watching her sister ride off through the colors.
T'sain az ajtóban állt, figyelte, mint olvad bele nővére a pompázó színekbe.
EnglishShe wanted you to stop her from marrying the old dude, but you let it ride, you know?
Azt akarta hogy ne engedd megházasodni azzal a fickóval, de nem tettél semmit.
EnglishRauncel's Ride glowed orange in the light of the tall, charcoal-burning street torches.
Lámpagyújtó fiúk serénykedtek mindenfelé, és narancsos fénybe vonták a kaptatót.

Similar translations for "to ride in" in Hungarian

ride noun
in preposition
Other dictionary words