EN rig
volume_up
{noun}

1. general

But the rig is slowing her down; can you tell?
De a felszerelés lelassítja őket; gondoltad volna?
Then the teeth stopped moving and the whole rig fell sideways.
A fogsor aztán meg is torpant, és az egész szerkezet oldalra bukott.
Nincs leolvasó berendezés a kocsiban.
rig (also: attire, garment, number, toilet)
volume_up
ruha {noun}
rig (also: caper, escapade, gag, jig)
volume_up
csíny {noun}
rig (also: car, carriage, cart, wagon)
volume_up
kocsi {noun}
I'm a little concerned about the driver of the rig.
Van egy kis probléma a kocsi vezetőjével.
rig (also: chaise)
volume_up
hintó {noun}
rig (also: drollery, game, hoax, jest)
volume_up
tréfa {noun}
rig (also: garb, garment, investment, suit)
rig (also: garb, turnout, wear)
rig (also: gear)
rig (also: spar, hounds)
rig (also: rigging, rope, knittle)
Odafent a kötélzet bogain tengerészek nyüzsögtek.
rig (also: mast, pole, spar)
volume_up
árboc {noun}
I'd learned a term for Gullfish's sail and mast configuration: sloop rig.
Tanultam egy szakkifejezést a Sirályhal vitorla- és árboc-konfigurációjára: szlúp vitorlázatú.
rig (also: ridge, open furrow)
rig (also: rigging)
rig
rig
volume_up
felcsarnakolás {noun} [rare]
rig (also: team, turnout, setout)
volume_up
fogat {noun}
rig (also: stand)
rig
A fúrótorony az álmodban.
After the disaster involving the deep-sea oil rig on US shores, it is advisable for us, too, to draw a few lessons.
. - (HU) Az amerikai partoknál lévő mélytengeri fúrótorony katasztrófája után nekünk is érdemes pár tanulságot megfogalmaznunk.
rig (also: suit, suit of dittos)
rig (also: toilet)
Any line in the rigging I care to point to: I expect you to tell me its name and what its function is.
Ha rámutatok a vitorlázat valamelyik kötelére, elvárom, hogy megmondja a nevét és hogy mire való.

Context sentences for "rig" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJust after my twenty-first birthday, I happened to be driving a rig to Columbus.
Csak a huszonegyedik születésnapom után vezettem egy kocsit Columbusba.
EnglishFigure 1 below gives the dimensions of the test rig and the special design specifications.
Az alábbi 1. ábrán vannak feltüntetve a vizsgálóberendezés méretei és kialakítása.
EnglishNo doubt Creideiki and his engineers were trying to jury-rig a scheme to get them out of this mess.
Creideiki és a "mérnökök" nyilván most is a menekülés megszervezésén fáradoznak.
EnglishA rig may look like a deck but it's completely different where it counts.
A rigó talán úgy néz ki, mint a dekás, de ha melózni kell, tök más.
EnglishIt was a sixteen-foot outboard ski rig with a heavy layer of dust over it.
Tizenhat láb hosszú vitorlás volt, vastag porréteg borította.
EnglishThe answer to that is just to keep on moving, rig, Alacrity managed around the last of his sandwich.
Az a megoldás, hogy továbbállnak brummogta Alacrity az utolsó falat mögül.
EnglishLook, if worse comes to worse... we can always get jobs on an oil rig.
Végül is, ha semmi se jön be, még mindig elmehetünk olajfúrónak.
EnglishIn real life I'd use the mirror rig, or take this Kevlar hat off, but the program doesn't let us.
A való életben tükröt használnék, vagy levenném a Kevlar kalapot, de a program nem engedi.
EnglishIf ever he found the time, he might try to rig some up himself.
Elhatározta, hogy ha egyszer lesz ideje, majd összefabrikál egy ilyet.
EnglishAin't no ID's on the boards, but this rig has gotta be Miltron make.
Nincsen benne azonosító, de a rigócsatlakozás biztosan Miltron.
EnglishIt was a routine day on just another rig, but it was not a routine hit.
Szokásos, hétköznapi fúrás volt, az eredmény azonban nem.
EnglishOne guard laughed, not unkindly, Hubble City's one more stop, rig.
Az egyik őr felröhögött, de hangjában nem volt rosszindulat.
EnglishA helicopter flew over once, most likely heading for one of the rig yards or a pipeline.
Egyszer helikopter repült el felettem, valószínleg valamelyik olajfúró torony vagy olajvezeték felé tartott.
EnglishHe wouldn't get his hands on the spray rig for two more days.
Csak két nappal később kaparintotta a kezébe a szórópisztolyt.
EnglishWe'll seal ourselves in the ship and hope that within just a few minutes we can rig it to blast off, Luke said.
Be kell zárkóznunk majd a hajóba, és minél előbb beindítani a hajtóművet.
EnglishThere isn't that much conditioning in the entire galaxy, rig.
Olyan erős kondicionálás az egész galaxisban nincs, haver!
EnglishLt Yar, rig main phaser banks to deliver an energy beam.
Yar hadnagy, állítsa a fézereket ártalmatlan, de erős sugárra.
EnglishWith this kind of rig you dont even feel the thud, they had said.
Ezzel a mozdonnyal nem is érzed a puffanást, mondták.
EnglishAs you see here, we had to develop a special rig to bring the scanner up close and personal.
Ahogyan itt látják, ki kellett fejlesszünk egy speciális kötélrendszert, hogy a szkennert intim közelségbe vigyük.
EnglishHere was the message the owners of the rig saw fit to shriek at human beings wherever it went:
A szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet: