"right here" translation into Hungarian

EN

"right here" in Hungarian

EN

right here {adverb}

volume_up
right here
It might even be right here, buried in these untidy heaps of paper.
Lehet, hogy éppen itt van, ezekben a rendetlen papírhalmokban eltemetve.
This is the center of it, the vortex, right here in the trunk.
Ez itt a közép, a tengely, éppen itt, a csomagtartóban.
It had happened, right here in Beijing, not all that many years before.
Egyszer már majdnem megtörtént, éppen itt, Pekingben, nem is olyan régen.

Context sentences for "right here" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut I'm telling you right here and now, any security you feel will be an illusion.
De én itt és most megmondom magának, a biztonság, amit érezni fog, csak illúzió.
EnglishI'm not sure I have the right change here, but believe me this is important and
Nem hiszem, hogy van nálam elég aprópénz, de higgye el, nagyon fontos, hogy
EnglishAll right, we're here in the Valley today to do our own little riot control test.
Ma itt vagyunk Valley-ben, hogy elvégezzük a mi kis tömegoszlató-tesztünket.
EnglishNow and then he will pause and ask: 'Now which is the right word to use here?
Õ pedig olvas tovább, és közben ilyeneket kérdez: Most álljunk meg egy kicsit.
EnglishThis paint can right here saved the Dutch Boy paint company, making them a fortune.
Ez a festékes vödör mentette meg a Dutch Boy festékgyárat, milliókat kerestek vele.
EnglishWe walked up and found him right here, and we took off home and I called 911.
Odamentünk, ott találtuk a férfit, hazamentünk és én felhívtam a rendőrséget.
EnglishThe most dangerous part was right here, passing the elevated radar site at Aikawa.
Épp a legveszélyesebb helyet, az aikawai megemelt radarállomást hagyták el.
EnglishAs though it were saying: Yes, what you want to know is right here hi my guts.
Bár mintha azt mondaná: Mindaz, amire kíváncsi vagy, itt van a bendőmben.
EnglishIn fact, we'll choose a woman right here, right now, in this bar, and then you decide.
A hölgyet itt fogjuk kiválasztani, most, ebben a bárban, és majd te eldöntöd.
EnglishI think it would be best for all concerned if I just cut your throat right here and now.
Azt hiszem, az lesz a legjobb valamennyiünknek, ha itt és most átvágom a torkodat.
EnglishA tear-cut diamond ring that goes right here on my beautiful little finger?
Egy gyémánt gyűrűre, amit ide húzol majd fel... az én gyönyörű kisujjamra?
English'I'm right here, baby,' Laura said, startled to hear her daughter calling for her.
- Itt vagyok, picim - felelte Laura döbbenten, hogy a lánya szólította.
EnglishIt's right here on the front page, Nassar said, picking up the summons.
- Itt áll az első lapon - mondta Nassar, miközben felemelte a földről a papírokat.
English'I'll show you, by God, I was born just to take you apart, right here and now.'
- Megmutatom magának, a szentségit, hogy csak arra születtem, hogy széttépjem, itt és most!
EnglishAnd I need not tell you that are of the main targets of those chaps is right here.
És ugye mondanom sem kell, hogy az itteni fiúk az egyik fő célpontjuk.
EnglishSorry, this is such a wonderful opportunity and everything, to be here right now.
Elnézést, olyan nagyszerű lehetőség ez nekem, meg minden, itt lenni.
EnglishBut in either case, Monsieur Beaver Clarendon was going to sit right here.
De akármi legyen is a helyzet, Monsieur Beaver Clarendon marad a fenekén.
EnglishI can say right here and now that there has been, and still is, no satisfactory solution.
Itt és most elmondhatom, hogy nem volt és még most sincs kielégítő megoldás.
EnglishMy story begins right here actually in Rajasthan about two years ago.
A történetem pont itt kezdődött Rádzsasztánban körülbelül két évevel ezelőtt.
EnglishGo down to this window right here, open it up, and then say whatever I say.
Gyere le ide ehhez az ablakhoz, nyisd ki, és mondd azt, amit én mondok.

Similar translations for "right here" in Hungarian

here adverb
Hungarian
right adverb
right adjective
right noun