EN

right line {noun}

volume_up
right line (also: straight line)

Context sentences for "right line" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIron Bars, with Halfpeck on his left and the two women on his right, formed the first line.
Az első sort Börtönvas alkotta a balján Csőrössel, a jobbján pedig két nővel.
EnglishSecondly, right at the finishing line we have agreed on how to reinforce the CE marking.
Másodszor, éppen a végcélnál, egyetértettünk a CE-jelölés megerősítésének mikéntjében.
EnglishTwo weeks, and they'll be right on line, Chavez pronounced, looking skeptically at the vodka.
Két hét, és sínen lesznek jelentette ki Chávez, és kétkedőn a vodkájára nézett.
EnglishA major of Line KR right in the heart of the KGB was a top prize.
Egy kémelhárítási vonalon dolgozó, a KGB belső köreihez tartozó őrnagy óriási fogásnak számított.
EnglishHe's always just on the right side of the line.
Egy hajszállal, de mindig a törvényesség keretein belül marad.
EnglishThe Mexicans were squeezed under one tree, down the right- field foul line, away from the rest of us.
A mexikóiak egyetlen nagyobb fa alá tömörültek, a külsőmező jobb oldalvonalánál, tisztes távolságra a többiektől.
EnglishYou have such a beautiful line, right, right there.
De van néhány nagyszerű mondatod, rögtön itt.
EnglishThe line goes right through the battery room.
A cső egyenesen áthalad az akkumulátor helyiségen.
EnglishHe had taken exactly the right line with her.
EnglishForm a line right in front of the lights!
EnglishHe was to kill Dracula... in return for eternal salvation of his entire family... right down the line all the way to you.
Ekkor kötötte az alkut... hogy megöli Drakulát, ha cserébe örök megváltást nyer ő, és az egész családja... az utódai, egészen magáig.
EnglishWe're right on the state line.
EnglishRight down the line.
Englishview this may have been the right line; certainly the P.O.U.M. rose somewhat in numbers during the brief period before its suppression.
Propagandaszempontból talán ez volt a helyes magatartás, a POUM taglétszáma valamelyest meg is nőtt a betiltását megelőző rövid időszakban.
EnglishRight on the state line.
EnglishThe booths were all empty, stretching away from the lounge door to the left and right, the line on his left cornering to flank the bar's horseshoe curve down the short length of the room.
A boxok üresek voltak; az ajtótól jobbra és balra sorakoztak; tőle balra a sor bekanyarodott, és követte a patkó alakú bár vonalát a terem keskenyebbik felének egész hosszában.