"right off" translation into Hungarian

EN

"right off" in Hungarian

EN

right off {adverb}

volume_up
There wasn't enough light for him to see me right off.
Itt nem láthat meg azonnal, mert nem volt elég világos.
Felmentem a szobámba, és azonnal el is aludtam.
- Harapd le azonnal a rohadt ujját!
The force of the engine blast hurled all four men—the rifleman had just arrived at the scene, too—right off the end of the icy runway.
A motor hihetetlen ereje, mind a négy embert addigra ugyanis már a fegyveres is odaérkezett a helyszínre rögtön leverte a lábáról, az amúgy is jeges kifutó végében.
right off (also: right away)
Erre máris tudta a választ.

Context sentences for "right off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLeaving the door open, he stood on one foot and took off his right shoe and sock.
Az ajtót tárva-nyitva hagyva fél lábra állt, lehúzta a cipőjét és a zokniját.
EnglishThe big boob would tear your head off right now, if you said anything against her.
Az a nagydarab ember leütné a maga fejét, ha egy rossz szót szólna Mildredről.
EnglishI thought it was a miracle that he had even found the right exit off the Interstate.
Kész csoda, gondoltam, hogy egyáltalán rátalált az autópálya megfelelő kijáratára.
EnglishIf it wasn't so close in here, I'd blow this blasted door right off its hinges!
- Ha nem lenne ilyen szűk itt a hely, kirobbantanám ezt az átkozott ajtót a sarkaiból!
EnglishYou didn't get out of those fucking handcuffs just to die off right, tootsie.
Nem azért bújtál ki abból a kurva bilincsből, hogy most meghalj a majrétól, kisanyám.
EnglishThat it would have blown half the bastard's face right off was not good enough.
Az, hogy az a lövés is elvitté volna a csirkefogó fél fejét, nem elég.
EnglishThe swap of packages went off all right, somewhere in the bushes of the nearby park.
A csomagok cseréje valahol a közeli park bokrai között rendben lezajlott.
EnglishHe yanked Cottrell's mitten off his right hand, tasting sodden wool and gasoline.
Fogával letépte Cottrell kesztyűjét a jobb kezéről; érezte az ázott gyapjú és benzin ízét.
EnglishBut if you did test him, I think you'd find he's right off the scale for his age group.
De ha megcsináltatnák a vizsgálatot, kiderülne, hogy alaposan megelőzi a korcsoportját.
EnglishI am essentially picking up the work where he left off, right at the conclusion.
Lényegében én vettem át a munkáját, amit gyakorlatilag az utolsó mozzanatok előtt hagyott itt.
EnglishI can't remember his name right off-hand, but I'm sure it's in my medical records.
Így hirtelenében nem emlékszem a nevére, de biztosan föl van írva az egészségügyi kartonomra.
EnglishJessie wondered if she might not yank her hand right off in this final effort to free herself.
Jessie agyán átvillant, hogy ha tovább erőlködik, végül még az egész keze leválik.
EnglishBut today I had to think so hard that my head got hot, blistered the skin right off.'
Ma viszont annyit gondolkodtam, hogy lángra lobbant a fejem, és megégette a homlokomon a bőrt.
EnglishDropped into high warp, stopped right off the enemy's bow, and fired!
Maximumra kapcsoltunk, aztán megálltunk a másik hajó mellett és össztüzet nyitottunk rá!
EnglishI can send devils to your bed to peel the skin right off you, a limb at a time!
Tűnj el, amíg még megvannak a lábaid, amiken eloldaloghatsz!
EnglishBut murder, such a thing as organized murder - I should have said that that was right off his beat.
De gyilkosság, méghozzá szervezett gyilkosság, véleményem szerint nem az ő asztala.
Englishis strap yourself in... it can yank you right off that boat.
Tommie, figyelsz rám? hogy beszíjazod magad... kiránthat a hajóból.
EnglishIf I'd known then he was going to get away, I would have blown his head off right then and there.
Ha akkor tudtam volna, hogy megússza, ott helyben szétlőttem volna a fejét.
EnglishThey have passed off all right, and I was even rewarded with thanks.
Voltak már az életemben nehéz órák, de végül mindig kivágtam magam...
EnglishAs for Caroline, as far as I was concerned, the mask was right off.
Ami Caroline-t illeti, legalábbis szerintem, lehullott róla az álarc.

Similar translations for "right off" in Hungarian

off adverb
off adjective
right adverb
right adjective
Hungarian
right noun
Hungarian