"right through" translation into Hungarian

EN

"right through" in Hungarian

EN

right through {adverb}

volume_up

Context sentences for "right through" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut in a lab coat, with a stethoscope, he could probably breeze right through.
De fehér köpenyben, sztetoszkóppal a nyakában gond nélkül közlekedhetett volna.
EnglishThere are many opportunities open to national parliaments through their right of veto.
A nemzeti parlamentek számára vétójogukon keresztül számos lehetőség nyílik meg.
EnglishThe priest was afraid one of the limbs might come right through the window nearest him.
A pap attól félt, hogy valamelyik ág még bejön a hozzá legközelebb eső ablakon.
EnglishIf we're left alone, I'll probably sleep right through until tomorrow morning.
De ha békén hagynak minket, valószínűleg holnap reggelig nem ébredek fel.
EnglishSir, that fish just went right through the knuckle like it didn't see it.
Kapitány úr, ez a hal úgy ment keresztül a csuklón, mintha ott se lett volna.
English'If the Zemochs are all spread out, my horsemen can ride right through them.
Ha a zemochiak nem tömörülnek nagyon össze, a lovasaim gond nélkül átvágtatnak rajtuk.
EnglishThe sheriff - Alan - said if you was to call, I should see you got through right away!'
A seriff... mármint Alan azt mondta, ha maga telefonál, azonnal szóljak neki!
EnglishShe went straight up to bed and slept right through until late the next morning, then---
Rögtön felment lefeküdni, aztán másnap késő délelőttig egyfolytában aludt, aztán...
EnglishThat second wave had spilled us right through the gap as though the ship were a surfboard.
A második hullám úgy dobta át a hajót a hasadékon, mintha szörfdeszka lett volna.
EnglishI carried on all right through the autumn, but after that, it was beginning to show.
Amíg csak lehetett, tanítottam, de az őszi félév vége után már látszott.
EnglishAnd here and there near the railings, the wood of the porches was rotted right through.
A korlát mellett itt is, ott is át lehetett látni a tornác lyukasra korhadt deszkáján.
EnglishTo his right, through the rain, he saw lights trying to overtake him.
Jobbról az eső függönyén át fényeket látott közeledni, és ugyanígy balról is.
EnglishIt would be a political catastrophe, like a tornado going right through the Kremlin.
Politikai katasztrófát okozhatna, olyan lenne, mintha tornádó sepert volna végig a Kremlen.
EnglishI took it that I'd paid for that right through, but it seems that it's only paid until Cairo.
Úgy gondoltam, hogy túlfizetem, de úgy látszik, csak Kairóig volt kifizetve.
EnglishYour molecules are moving so fast, your hand went right through the table.
A molekuláid olyan gyorsan mozognak, hogy a kezed átment az asztalon.
EnglishHe hoped to shoot right through, but his aim was a little off.
Azt remélte, egyszeriben áthajthat az ajtón, de valamelyest elvétette az irányt.
EnglishThey've camouflaged their heavy gear, but the Lacrosse imagery sees right through the nets.
A kínaiak álcázni próbálják a nehézfegyverzetüket, de a Lacrosse radarja átlát a hálón.
EnglishHe was one of those who had no car, but his ticket was for the boat train right through to London.
Õ azoknak az egyike volt, akiknek nem volt autójuk, de hajójegye volt Londonig.
EnglishHis greatest creation runs actually right through here in Oxford.
Az ő legnagyszerűbb munkája valójában pontosan itt Oxfordon megy keresztül.
EnglishThe access tunnel was three feet wide, just right to push through in free-fall.
A szervizalagút kilencven centi széles volt, éppen elég ahhoz, hogy súlytalanságban átjussak rajta.