"right turn!" translation into Hungarian

EN

"right turn!" in Hungarian

EN

right turn! {interjection}

volume_up
right turn! (also: right face!)

Context sentences for "right turn!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf we do not get this balance right, our people will turn their backs on the EU.
Ha nem tesszük helyre ezt az egyensúlyt, akkor a nép hátat fordít az EU-nak.
EnglishHe widened his right turn and smiled broadly, seeing his destiny unfolding.
Nagy ívben jobbra kanyarodott, és széles mosoly terült el az arcán - látta a célpontot.
EnglishRight turn thirty degrees to escape, next target will be off the nose at twenty miles.
Harmincfokos kitérő manőver jobbra, a következő célpont orr irányában húsz mérföldre.
EnglishTurn right to onetwo-zero and climb to nine thousand seven hundred feet.
Henry! kiáltotta Fordulj azonnal egy-kettő-nullára, és menj föl kilencezerhétszáz lábra.
EnglishI'll get hold of this Lit girl at that Palais de Danse place and turn her right inside out.
Majd én elkapom ezt a Lil nevű leányzót a Palais de Danse-ban, és alaposan kiforgatom.
EnglishHe tried to pull forward, but a tremor in his right arm threatened to turn into a full-scale cramp.
Próbálta előrehúzni magát, de a jobb karja remegése begörcsöléssel fenyegetett.
EnglishWe took a hard right turn into Platt Lane, and then another into the garage space behind the fiat.
Keményen ráfordultunk a Platt Lane-re, majd egy másik kanyarral be a parkolóhelyre.
EnglishYou can sell it tonight and turn right around again and sell the same pug-nuckling again tomorrow.
Ha egyik este eladja az ember, akkor is megmarad, és másnap újra eladhatja.
EnglishTurn right at the corner and keep going until you come to a bookstore.
A következő sarkon forduljon jobbra, és menjen egyenesen előre, amíg meglát egy könyvesboltot.
EnglishThey continued their right turn to put themselves right on the four Chinese fighters' tails.
Tovább kanyarodtak jobbra, így pontosan a kínaiak farkán lehettek.
EnglishGettysburg was making a full-speed right-angle turn to port.
A teljes sebességgel haladó Gettysburg lassítás nélkül balra kanyarodott.
EnglishIt is here that the plane begins a right turn away from the coastline.
- Ezen a ponton tér el a gép a part vonalától, jobbra fordult.
EnglishNow, if we turn around right now, and we go back to Fontevrault No.
- Mi lenne, ha mégis jobbra fordulnánk, vissza Fontevrault-ba...
EnglishWhy had his master let him sleep on out of turn, right on till evening?
Miért hagyta a gazdája tovább aludni, egészen estelig?
EnglishHe ran in place, trying to make a right-angle turn in Beatrice's direction.
Helyben futott; igyekezett Beatrice felé iramodni.
EnglishYou will sit there and enjoy it and support me... or you can turn around right now and go back to Omaha.
... és támogatni fogsz engem.Ha nem, bármikor visszamehetsz Omahába.
EnglishI hear a noise over to my right and I turn to see a man walking towards me.
Jobbra zajt hallottam, egy férfi tartott felém.
EnglishNine-seven-one, you are ordered to turn right to new heading one-zero-four and return to Moscow.
Kilenc-hét-egyes, azonnal forduljanak jobbra, az új irány egy-nulla-négy, és térjenek vissza Moszkvába.
EnglishShaking his head, Yuri started a slow right turn to check behind him ..
A forgás lelassult, és a MIG emelkedni kezdett.
EnglishRight turn, heading zero-one-zero, pilot, Luger said.
- Jobbra fordulj, irány zéró - egy - zéró, pilóta - mondta Luger.

Similar translations for "right turn!" in Hungarian

turn noun
right adverb
right adjective
right noun
Hungarian