"right wing" translation into Hungarian

EN

"right wing" in Hungarian

EN

right wing {noun}

volume_up
right wing
volume_up
jobboldal {noun} (politikai)
The right wing refuses to discuss economic coordination.
A jobboldal megtagadja a gazdasági koordináció megvitatását.
The EU's criticism marks a political defeat for the Hungarian right wing.
Az uniós kritika a magyar jobboldal politikai veresége.
The European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy.
Az európai jobboldal arra készül, hogy egyszerűen eltörölje az Európa 2020 stratégia céljait.
right wing
volume_up
jobbszárny {noun} (politikai)

Context sentences for "right wing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.
Foglalkoznunk kellene a jobboldali radikalizmus riasztó térhódításával is.
EnglishDoes that right extend to Scientologists or members of right-wing extremist groups?
Kiterjed-e ez a jog a szcientológusokra vagy szélsőséges jobboldali csoportok tagjaira is?
EnglishIt is not a right-wing or a left-wing priority, it is simply common sense.
Nem bal- vagy jobboldali prioritás, pusztán a józan ész diktálta dolog.
EnglishBullet Five had closed back with Povik, but he was not right on his wing.
Bullet öt ismét felzárkózott Povikhoz, de nem pontosan a szárnyán jött.
EnglishIt is revolting to see right-wing politicians scapegoating gay people in Lithuania.
Felháborító, hogy Litvániában a jobboldali politikusok a melegeket akarják megtenni bűnbaknak.
EnglishHowever, I strongly disagree with the ideas of right-wing political Islam and of Hamas.
Határozottan elutasítom ugyanakkor a jobboldali politikai iszlám és a Hamász elképzeléseit.
EnglishPatrick, climb up on the right wing, open one of the fuel filler ports and we'll fill it from there.
Patrick, másszon fel a jobb szárnyra, nyissa ki a tartályt, innen töltjük meg.
EnglishMany of its contributors belonged to a secret right-wing organization called La Sapiniere.
Sokan közülük egy még titkosabb, jobboldali integralista egyletnek, a Sapinire-nek is a tagjai.
EnglishFletcher smoothly at his right wing, Henry Calvin struggling gamely at his left.
Jonathan repült az élen, Fletcher szorosan a jobb szárnya mellett, Henry Calvin keményen ragadt a balhoz.
EnglishA thunderous bang reverberated through the Old Dog, and the right wing shuddered.
Az Old Dog megremegett, a jobb szárny inogni kezdett.
EnglishThen, you say, we got it wrong; synarchy is right-wing.
Akkor megint tévedtünk, mondja erre maga, a szünarkhia mégiscsak jobboldali.
EnglishThe European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy.
Az európai jobboldal arra készül, hogy egyszerűen eltörölje az Európa 2020 stratégia céljait.
EnglishNatural allies for any extreme right-wing putsch in Russia were not all that hard to find.
Egy szélsőségesen jobboldali puccshoz Oroszországban nem nehéz természetes szövetsé-geseket találni.
EnglishIt is not bankers and right-wing politicians who are losing.
Nem a bankároknak és a jobboldali politikusoknak vannak veszteségeik.
EnglishThis is why it has evoked such fury and aggression among the clergy and Right-wing politicians.
Ezért is váltott ki olyan heves dühöt és agressziót a papság és a jobboldali politikusok körében.
EnglishThe EU's criticism marks a political defeat for the Hungarian right wing.
Az uniós kritika a magyar jobboldal politikai veresége.
EnglishThe right-wing extremist parties oppose both a more open Europe and the development of the EU.
A jobboldali szélsőséges pártok ellenzik egy nyitottabb Európa kialakulását és az EU fejlesztését is.
EnglishKennebeck's politics were of the extreme right-wing variety.
Kennebeck ezzel szemben szélsőséges politikai nézeteket vallott.
EnglishThis applies to both right-wing and left-wing governments.
Ez a jobboldali és a baloldali kormányokra egyaránt vonatkozik.
EnglishUnsurprisingly, it could not hold out against the right-wing majority in Parliament, which is a shame.
Nem meglepő, hogy nem tudott győzedelmeskedni a jobboldali többségű Parlament felett, ami sajnálatos.

Synonyms (English) for "right wing":

right wing
English