"rigidly" translation into Hungarian

EN

"rigidly" in Hungarian

EN rigidly
volume_up
{adverb}

The first is on the point that Mr Szájer spoke about: the attempt to force committees to be rigidly proportionate to the disposition of parties in Parliament.
Az első azzal kapcsolatos, amiről Szájer képviselő úr beszélt: az a törekvés, hogy a bizottságok összetétele szigorúan tükrözze a parlamenti pártok arányát.
rigidly (also: severely, sternly, brusquely, frigidly)
rigidly (also: starkly, stiffly)
So European money is quite rigidly managed - even too rigidly in some areas.
Az európai pénzeket tehát elég mereven kezelik - néhány területen akár túl mereven is.
A solitary pilgrim sat rigidly in a wheelchair and stared at the Wall.
Egy magányos zarándok, mereven ülve tolószékében, a Falra bámult.
She waited rigidly at attention, motionless, until Pellaeon gradually returned her salute.
Mereven, várakozásteljesen állt, míg végül Pellaeon viszonozta a tisztelgését.

Synonyms (English) for "rigidly":

rigidly
rigid

Context sentences for "rigidly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe came to his feet rigidly and moved around the end of the desk and over to the door.
Nehézkesen felállt, megkerülte az asztalt, odament az ajtóhoz.
EnglishCoal took two steps forward with his hands clasped rigidly behind him.
Coal tett két lépést, háta mögött szorosan összekulcsolt kézzel.
EnglishRigidly, he watched a bulky, cursing form emerge from out of the darkness of the tents.
Megmerevedve figyelte a káromkodó, termetes alakot, aki most bontakozott ki a sátrak közötti sötétből.
EnglishDaala nodded, trying to stand even more rigidly than Pellaeon.
Tudom, mekkora kockázatot vállal, segédadmirális, de bízzon bennem!
EnglishShe crept back to bed and lay rigidly against her husband.
Visszalopózott az ágyba, és dermedten feküdt a férje mellett.
EnglishAnthony was staring at a figure which detached itself from the clump of trees and stood there rigidly at attention.
Anthony egy alakot pillantott meg, amint a facsoportból kilépett és feszes vigyázzállásban megállt.
EnglishIt caressed the slickness of mind shields rigidly held against it, and wondered what went on within them.
Végigsimított a keményen fenntartott elmepajzsok síkos felületén, és azon tűnődött, vajon mi játszódhat le mögöttük.
EnglishRemain rigidly non-active and fade into the background!
Passzív ellenállás; beleolvadni a háttérbe.
EnglishThe mass of illusory men in the courtyard, who had until now been rigidly immobile, seemed to come to life all at once.
Az eddig mozdulatlanul álló illúziósereg a várudvaron mozgásba lendült mintha minden katona életre kelt volna.
EnglishHe hardly thought it mattered what their social system was; it simply looked so crassly, rigidly over-organised.
Nem is annyira a társadalmi rendszerük zavarta Gurgehet, hanem hogy az egész olyan feleslegesen túlszervezettnek tűnt.
EnglishInside the room he stood rigidly at attention.
Az ajtón belül feszes vigyázzba vágta magát.
EnglishBut even that rigidly defined volume of space was so large that vessels were rarely within visual range of one another.
De még ez a behatárolt űrszeletke is olyan hatalmas volt, hogy a hajók gyakran látótávolságon is túl voltak egymástól.
EnglishNiniane held rigidly aloof for a moment, then her resentment melted and she clung to Morgaine, almost as Nimue had done.
Niniane egy pillanatra megdermedt, de aztán elszállt a neheztelése, és majdnem úgy kapaszkodott Morgaine-ba, mint Nimue.
EnglishTess rigidly clasped her hands together.
- Tess keményen összekulcsolta kezeit.
EnglishBill Chess straightened his body rigidly.
EnglishDrew and Arlene stood rigidly straight.
EnglishHe was learning in enormous gulps, taking in volumes of knowledge so broad that he hadn't realized how rigidly bounded they were.
Óriási bedobással tanult, ismeretek olyan tömegét sajátította el, hogy észre sem vette, mennyire korlátozott területre vonatkoznak.
EnglishBut I sensed the fear underneath, held rigidly in check, and I came as close to feeling sorry for him right then as it was possible for me to come.
De én kivettem belőle az önuralom mögé rejtett félelmet, és megsajnáltam, már amennyi sajnálatra képes voltam iránta.
EnglishRather than sticking rigidly to a defensive position, the ORs have everything to gain by putting themselves on an equal footing with their competitors.
Védekező magatartás helyett a legkülső régióknak minden esélyük megvan arra, hogy versenytársaikkal szemben egyenlőként induljanak.
EnglishThey shouldn't delay--and yet, their party had been rigidly calculated for size and there was no one to spare to send back to the ship for help.
Nem volna szabad késlekedniük de a csapat nagysága úgy volt kiszámolva, hogy senkit sem nélkülözhettek, tehát senkit sem küldhették vissza a hajóhoz segítségért.