Context sentences for "rigor" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn deliberate sacrilege, and in old-fashioned rigor, they lie beneath the stones of the church.
Tudatos szentségtörésből és régimódi regula szerint a kápolna kőpadlója alatt fekszenek.
EnglishYoud freeze half to death and be stiff as rigor mortis in the morning.
Félig megfagynál és reggelre olyan merev lennél, mint egy hulla.
EnglishIt didn't feel like a Charley horse; it felt like rigor-fucking-mortis.
Ez már nem is zsibbadás volt, hanem kész hullamerevség.
EnglishWe don't hang people on rigor mortis nowadays.
Egy ember felakasztását nem a rigor mortis dönti el manapság.
EnglishDeliberately, he peeled away the duty-rigor of Keneenk -- welcoming a small, trusted portion of the Whale Dream.
Szándékosan elkanyarodott Keenenk kötelesség-szigorától és örömmel fogadta a Cet Álom egy apró, megbízható szeletét.
EnglishYou get any stiffer, rigor mortis will set in.
EnglishHis body was locked -- legs pulled in, hands clutching opposite shoulders -- as much from a rigor of exhaustion as from the cold.
A teste összehúzódott a lábai behúzva, kezei az ellentétes vállon a kimerültség görcsétől éppúgy, mint a hidegtől.
EnglishWithin a few hours rigor mortis would set in, jamming the corpse into its adopted position at the bottom of the case.
Néhány óra múlva be fog állni a hullamerevség, ami majd mozdíthatatlanul beszorítja a tetemet abba a helyzetbe, amit most vesz fel a láda fenekén.
EnglishThe coolness of his skin, the rigor mortis, and the advanced lividity suggested that he had not died within the past hour or two but much earlier.
Bőre elhűlt, teste merev lett, a hullafoltok kiterjedtsége pedig arra utalt, hogy nem az elmúlt két órában, hanem jóval korábban halt meg.
EnglishThose who survived him, risen by 1985 to high office, were desolated at the thought of doing what had to be donesearching with rigor for the real mole.
Azok, akik túlélték, s 1985-re magas beosztásokba kerültek, ezek után semmi kedvet nem éreztek ahhoz, hogy tegyék, amit tenniük kellett volna: teljes erővel nyomozni az igazi tégla után.