"rill" translation into Hungarian

EN

"rill" in Hungarian

EN

rill {noun}

volume_up

Context sentences for "rill" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe made a thick snorting sound, and suddenly a rill of blood ran from his mouth.
Súlyos, mély horkantás hagyta el a száját, s a nyomában vérpatak tört elő.
EnglishNorth, south, or west, the city was warded—- by mountains, cliffs, and the Rill Song.
Északról, délről és nyugatról hegyek, sziklák és a Rill Song védték Arborlont.
EnglishYou think you're a hot-shit, ex-rill-hopping, burned-down-club-owning guy...
Úgy gondolod te szartad a spanyol viaszt, Mr-leégett-a-klubom-srác...
EnglishWhat a shame that Congress would j;rill lu-t umnrivi fully for the intelligence lapse.
Kár, hogy a kongresszus nagyon meg fogja gyötörni a hírszerzési értesülések hiánya miatt.
EnglishA single bridge spanned the Rill Song below the Carolan at a point where the channel narrowed.
A Rill Songon egyetlen hidat vertek a Carolan alatt, ott, ahol keskenyebb a folyó.
EnglishHe returned to the bank, close to where the rill from the spring trickled out into the River.
- Visszament a partra, a csermely partján, amelynek vize csobogva torkollt a folyóba.
EnglishThe barge swung into the main channel of the Rill Song and began to pick up speed.
A bárka beért a Rill Song fősodrába és gyorsulni kezdett.
EnglishSeconds later, Mer- rill Lynch pushed the button for a similar acquisition of Chemical Bank.
Másodpercekkel később a Merrill Lynch nyomta meg a gombot egy hasonló Chemical Bank-vásárlás miatt.
EnglishFar below and barely visible through clouds of thinning mist lay the gray ribbon of the Rill Song.
A mélyben, a vékonyodó ködfelhők között alig észrevehetően sejlett a Rill Song szürke szalagja.
EnglishImmediately below Drey Wood, the Rill Song swung westward on its twisting journey to the Innisbore.
Közvetlenül a Drey-erdő alatt a tekervényes Rill Song az Innisbore felé menet élesen elkanyarodik nyugatnak.
EnglishWell, / won't be pleased rill we get out of here.
- Hát, én csak akkor leszek elégedett, ha eltűnünk innen.
EnglishI got 20 years of rill-hopping experience wired into him.
20 év rill-hopping tapasztalatával rendelkezik.
EnglishIt had been decided that the bridge spanning the Rill Song would be destroyed immediately upon the return of the Elven army.
Úgy döntöttek, hogy a Rill Song hídját azonnal lerombolják, mihelyt az elf hadsereg visszatér.
EnglishOn the banks of the Rill Song, the Elven Hunters and their charge pulled rainsoaked cloaks closer about their chilled bodies.
A Rill Song partján az elf vadászok és gyámoltjuk összébb húzták ázott köpenyüket átfázott testükön.
EnglishThey met again the following day, and with Kira's husband and the children went into the woods along the Rill Song for a picnic.
Másnap ismét találkoztak, és Kira férjével meg a gyermekekkel kirándultak a Rill Song menti erdőkbe.
EnglishGuyal awoke and refreshed himself in a rill nearby.
EnglishThis man is the Tito Puente of rill-hopping.
EnglishI know every trail and rock and rill of the fells; I know where the grouse nest and the pools where the trout hide.
Minden ösvényt, követ és patakot ismerek a felföldön; tudom hol fészkel a fajd és melyik patakban rejtőzik a pisztráng.
EnglishThey sat at the edge of the Gardens of Life, looking out across the bluff to the tips of the tall trees beyond the Rill Song.
Leültek az Élet Kertjeinek sziklás peremén, ahonnan a Rill Song túlsó partján nőtt magas fák csúcsaira lehetett látni.
EnglishThat's why they call us rill-hoppers.

Synonyms (English) for "rill":

rill
Other dictionary words