EN

rimmed {adjective}

volume_up
rimmed (also: framed)
The sun flashed in the old woman's small round silver-rimmed glasses, as grimly she stared at the word `May-fair' carved in giant letters within the low triangle of the peristyle.
Napfény villámlott az öregasszony ezüst keretes pápaszemének apró, kerek lencséin, miközben ő komoran bámulta a timpanon lapos háromszögébe vésett Mayfair szó irdatlan betűit.
rimmed (also: laced)
I would create a false detour like the one in the movie, luring it out into the wastes that exist, silent and rimmed by mountains, west of Las Vegas.
Hamis terelőutat jelölök ki számára, mint a filmben, becsalogatom a hegyekkel szegélyezett csendes pusztaságba, Las Vegastól nyugatra.

Context sentences for "rimmed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt wasn't the full paint of the Priestess, but my eyes were rimmed with black.
Nem kendőztek annyira, mint a papnőt, de a szememet körülrajzolták feketével.
EnglishHis skin was a mottled orange, the pupils in his dark-rimmed eyes dark slits.
Pettyes, sárgás bőre volt, sötét, karikás szeme pupillája csak egy függőleges vágás.
EnglishHe leant forward and peered very close into the man's pale and red-rimmed gray eyes.
Előre hajolt, és közelről bámult bele az ember gyulladt szemhéjú, fakószürke szemébe.
EnglishHis small eyes, red-rimmed and bloodshot, were alert in the solid mass of his face.
Apró, gyulladásos, véraláfutásos szeme éberen csillogott széles arcában.
EnglishFear appeared in the entranceway, his eyes strangely red-rimmed, blinking in bewilderment.
Fear bukkant fel az ajtóban, szeme furcsán vörös volt, s döbbenten pislogott.
EnglishRed-brown eyes were abnormally bright behind horn-rimmed spectacles.
Szarukeretes szemüvege mögött rőtesbarna szeme szokatlanul fényesen villogott.
EnglishHe was in Laguna Niguel, so the Pacific Ocean was nearby, rimmed by
Laguna Niguelben volt, közel a széles homoksávok szegélyezte Csendes-óceánhoz.
EnglishHe was young and diminutive, with fey eyes behind steel-rimmed spectacles.
Fiatal volt, és apró, a fémkeretes szemüveg mögött túlvilági szemekkel.
EnglishShe was staring at me with those slightly wild, red-rimmed eyes, and then her face softened.
Mereven nézett rám, kissé eszelős, véraláfutásos szemeivel, majd meglágyult az arca.
EnglishHer red-rimmed eyes stood out above the white handkerchief she held over her nose and mouth.
A szeme kivörösödött, egy fehér zsebkendőt szorított az orra és a szája elé.
EnglishFrank's red-rimmed eyes grew watery, and for a moment he looked as if he was about to weep.
Frank vörös szeme megtelt könnyel, egy pillanatig úgy tűnt, elsírja magát.
EnglishHe wears square, wire-rimmed glasses that are quite thick and dirty.
Négyszögletes, szarukeretes szemüveget visel, amely meglehetősen piszkos.
EnglishHis eyes were bulging out of his head; the dark irises were rimmed with wide circles of white.
A szeme rémülten kidülledt; fekete szembogarát közvetlenül a szeme fehérje határolta.
EnglishMekare, staring at the head dully, with those vacant red-rimmed eyes.
Mekare tompán bámulta a fejet vörös karikás, üres tekintetű szemével.
EnglishHis eyes were wide and blue and guileless behind his gold-rimmed glasses.
Tágra nyílt szeme őszintén kéklett aranykeretes szemüvege mögött.
EnglishHe was pale and shaky, she said, with dark-rimmed, bloodshot eyes.
Collinson a nő szerint sápadt volt és reszketett, karikás és véraláfutásos volt a szeme.
EnglishA balcony rimmed the gondola, screened with webbing to discourage fools and jumpers.
A gondolát erkély keretezte, hálóval borítva, hogy elvegye a bolondok és az ugrálni akarók kedvét.
EnglishThe displays that rimmed Krat's settee showed many dangers.
A képernyők, amelyek kanapéját körülvették, számtalan veszedelemről tudósítottak.
EnglishHe was a lank brownman with red-rimmed eyes and a stained white beard.
Maga a jós szikár, titokzatos külsejű, piros karikás szemű, mocskos fehér szakállú illető volt.
EnglishThe light from the room beyond the French doors made clear mat each flagstone was rimmed by sand.
Látta a franciaablakokon kiszűrődő fényben, hogy mindegyik betonlap homokba van ágyazva.

Synonyms (English) for "rim":

rim