EN

ring {noun}

volume_up
A scarred, one-eyed mongrel growled back at the pit bull from across the ring.
A porond túlfeléről harci sebektől elcsúfított, félszemű keverék acsargott vissza a pitbullra.
ring (also: band, collar, hoop, rings)
The ring, the ring, the ring, the ring, the ring.
A gyűrű, a gyűrű, a gyűrű, a gyűrű a gyűrű.
Dolgan's ring rendered him invisible, silent, and undetectable to divinations.
A gyűrű láthatatlanná, nesztelenné és érzékelhetetlenné tette.
Actually the ring - and the Queen's ring - are symbolic of the link between my family and hers.'
Ez a gyűrű és a királynő gyűrűje szimbolizálja a kettőnk családja közötti kapcsolatot.
On the third ear-jarring ring I answered, mainly to stop the noise.
A harmadik fülsértő csengetés után válaszoltam, főleg azért, hogy véget vessek a lármának.
Yes, the voice answered after only half a ring.
Igen válaszolta a hang, már az első csengetés után.
He stared at the phone, and picked it up on the fifth ring.
Gray a telefonra meredt, aztán az ötödik csengetés után felvette.
The phone rang ten times, and each ring increased the tension in the room.
A telefon tízszer csengett ki, és minden újabb csengés csak fokozta a feszültséget a szobában.
After the seventh or eighth ring, the phone fell silent.
Felhangzott a hetedik, majd a nyolcadik csengés.
Tiszta, fémes csengés hallatszott.
I had a diamond-studded band on my right ring finger.
Gyémántokkal kirakott karika volt a jobb mutatóujjamon.
Old Stevens turned his beer stein on the table, leaving a broad oval ring.
Az öreg Stevens odébb tette a söröskorsóját, s jókora nedves karika maradt utána az asztalon.
A karika megcsörrent a fülke falán.
The dark ring began to expand, like a circular wave sweeping outward.
A sötét kör tágulni kezdett, akár hullámgyűrű a vízen.
Draws a ring-shaped object that is based on a circle where you drag in the slide.
Egy kör alapú, gyűrű alakkal bíró objektumot rajzol a diába a lenyomott egérgombbal történő húzás helyén.
The riding ring and the exercise yards were deserted.
A kör alakú karám és a gyakorlópályák is üresek voltak.
We were leaning toward the picture show when Delilah appeared at the wrestling ring.
Már éppen elhatároztuk, hogy inkább átmegyünk a moziba, amikor Delilah újból feltűnt a szorító mellett.
Samson walked to the edge of the ring and said, Come on in, little one.
Aztán Samson odament a szorító széléhez, és leintett Hanknek.
Horsefly was hopping around the outside of the ring, delirious.
Horsefly izgalmában ugrándozni kezdett a szorító előtt, és harsányan buzdította a fiát.
HU

ring {noun}

volume_up

Context sentences for "ring" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHorsefly Walker ran up to the ring and yelled to Hank, Kill the sonofabitch!
Hirtelen Mr. Horsefly túnt fel a ring szélén, és harsányan odakiáltott Hanknek:
EnglishLeodegranz was seated near, though not in the inner ring of those around Arthur.
Leodegranz a közelben ült, bár nem a legbelső körben, Arthur közvetlen közelében.
EnglishSuits him very well to lie up and ring bells and have trays brought up and down.
- Szereti az ágyat, és szeret csengetni, hogy rohangáljanak körülötte a tálcával.
EnglishThe lock spell died with a tiny flash, and she turned the door ring and went in.
A védővarázslat egy villanás kíséretében leoldott, ő pedig belépett a szobába.
EnglishThe names of the automobiles on the ground had an affectionately nostalgic ring.
A földön sorakozó automobilok nevei nosztalgikus érzéseket keltettek bennem...
EnglishTarth Hornwood stood outside, his face tanned and a ring gleaming on his finger.
Kürtfa Tarth állt az ajtóban, napbarnított arccal, csillogó gyűrűvel az ujján.
EnglishA fire of dead lichen burned small at one side, within a ring of blackened stones.
Egyik szélén megfeketedett kövek között száraz zuzmóból rakott kis tűz pislákolt.
EnglishThey gathered by a lone lamp, within a watchful ring of silent Tower apprentices.
A fejek rögtön felé fordultak, amint Elminster csatlakozott a kicsiny társasághoz.
English^oye ring him up and leave queer messages for him and ^g won't tell me anything.
Idegenek telefonálgatnak neki, furcsa üzeneteket hagynak, de nekem semmit nem mond.
EnglishThe best defence against contagion is the ring-fencing of our budgetary positions.
A járvány ellen a legjobb védekezés költségvetési álláspontjaink körbekerítése.
EnglishCome back to the house, have a little brandy and then we'll ring up the police.
Jöjjön vissza a házba, igyék meg egy korty brandyt, aztán fölhívjuk a rendőrséget.
English'We have sought its mate, the ring of King Aldreas, but it seems to be missing.
Ugyanis kerestük a testvérét, Aldreas király gyűrűjét, de valahogy elveszett.
EnglishHe had a tiny brand under a ring that he turned around and around on his finger.
Egy parányi bélyeg lapult az egyik gyűrűje alatt melyet folyton tekergetett.
EnglishIf you find a body why, you ring up the police, naturally, if you're an honest man.
Ha valaki egy hullát talál... hát, akkor, természetesen felhívja a rendőrséget.
Englishshouted Neville as he stumbled across the ring to seize Glover.
Mit műveltél? kiáltotta Neville és átbotorkált a gyűrűn, hogy megragadja Glovert.
EnglishSparhawk stared at the ruby ring on his left hand, then back at his teacher.
Sparhawk először az ujján lévő gyűrűre meredt, aztán újra a tanára felé fordult.
EnglishThe wizard gave the ring a quick, sneering glance and j strode right across it.
A varázsló vetett egy gyors, gúnyos pillantást a körre, majd átlépett rajta.
EnglishThere was a bell with a large sign above it, saying PORTER, but I did not ring it.
Az ajtó mögött nagy csengőgomb virított, alatta felírás: Kapus", de nem csengettem.
EnglishThe ring of elven guardians was solid around him now, and their eyes were cold.
Az elfek gyűrűje mintha megszilárdult volna körülötte, tekintetük hidegen meredt rá.
English'But we do not know whether the Ring-bearer is with them or not ' said Aragorn.
- Azt viszont nem tudjuk, hogy a Gyűrűhordozó velük van-e vagy sem - mondta Aragorn.