"to ring true" translation into Hungarian

EN

"to ring true" in Hungarian

EN

to ring true {verb}

volume_up

Context sentences for "to ring true" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCome along, everybody, she said, with a forced cheerfulness that did not ring true.
Tessék csak jönni mondta a többieknek erőszakolt vidámsággal, ami sehogyan sem hangzott valódinak.
EnglishUllman's explanations of the Overlook's checkered career still didn't ring quite true to him.
Ullman magyarázatát, hogy miért akadozott a Panoráma karrierje, továbbra sem érezte egészen meggyőzőnek.
EnglishThen the way he spoke about it - it didn't ring true.
Meg aztán ahogy beszélt a dologról nem hangzott túlságosan igaznak.
English'Something that would ring true,' he said softly.
Valami olyasmit kéne kitalálni, ami... igaznak cseng mondta finoman.
EnglishFrankly, madame, that does not seem to me to ring true.
Õszintén szólva madame, én ebben valami hamisságot érzek.
EnglishAlready, in his interview with Philip Blake, he had felt vaguely that something did not ring true.
Már a Philip Blake-kel folytatott beszélgetés során az volt az érzése, hogy Blake szavai valahogy hamisan csengenek.
EnglishYou mean, he said, looking up, that what you said about the water-horse, about the ring, all of thats true?
Azt akarod mondani mondta és felnézett Davidre , hogy amit a lóról mondtál ott a vízben, meg a gyűrűről, az mind igaz?
EnglishWhat about the story didn’t ring true?
Mi volt az, amit először furcsának találtál?
EnglishThat suggestion did not ring true.
EnglishThe story doesn't ring true.
EnglishThy words ring true.
EnglishIt didn't ring true.
EnglishSomething in that smile did not ring quite true to Thad, but he remembered his own weird laughing fit and decided to leave it be.
Valami ebben a mosolyban kissé őszintétlennek tetszett, de Thadnek eszébe jutott az iménti nevetőgörcse, és úgy döntött, hagyja a csudába az egészet.
EnglishAccording to the author of The Dove's Neck Ring, true love wasn't based on physical attraction but rather on an attraction between kindred spirits, compatible souls.
A hattyú nyakláncá-nak szerzője szerint az igazi szerelem nem fizikai vonzalmon alapszik, hanem szellemi rokonságon és lelki harmónián.
EnglishI think that the words of Dokru Choedaka, a campaigner for the Tibetan language, ring true for all of us when he says that schools and language are the fabric of national identity.
Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk Dokru Choedakának, a tibeti nyelv védelmezőjének szavaival, aki azt mondta, hogy az oktatás és a nyelv a nemzeti identitás alapja.