EN

rip {noun}

volume_up

Context sentences for "rip" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Indian's Sandier shrilled as it spat slugs to rip into the gunman's cover.
A Sandler felugatott, a kilőtt lövedékek pedig becsapódtak a férfi előtti ülésbe.
EnglishA double thunderclap that would first rip the heart from this place, then the soul.
Kettős mennydörgés, amely először kitépi ennek a helynek a szívét, aztán a lelkét.
EnglishHe is tired of this rip-off, and the fishing industry will be the poorer for this.
Ő már belefáradt ebbe a bohóckodásba, és a halipar issza meg ennek a levét.
EnglishIt must be common enough for star to ram star here, or for tides to rip stars apart.
Igen gyakori lehet, hogy a csillagok összeütköznek, vagy darabokra szakadnak.
EnglishPete snagged one, and as he did, felt a rip of pain on the pad of his right hand.
Pete fölkapott egyet, és közben belehasított a fájdalom a jobb tenyerébe.
EnglishAll these women were eyewitnesses to an event... that could rip the empire to pieces.
Mindegyik szemtanúja volt egy eseménynek... ami darabokra szakíthatja a birodalmat.
EnglishThe rip in the Seeker's body grew wider, and that which was inside began to emerge.
A Fürkész alakján lévő hasadás egyre tágult, és az a valami lassanként előbújt belőle.
EnglishRip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Neppertársaságok rejtőznek a postafiókok, a frontemberek és a névváltoztatások mögött.
EnglishIf this option is checked K3b will not rip the audio data in the pregaps.
Ha ez az opció be van jelölve, akkor a K3b nem másolja ki a szünetek adattartalmát.
EnglishIt would only take a second to rip the scissors free, but that could still be too long.
Egyetlen másodpercbe telne kiszabadítani az ollót, de lehet, hogy annyija se lenne.
EnglishSo little force would be re-quired to shatter them, to rip them out of this world.
Éreztem, milyen törékenyek a csontjaik, és sebezhetőségük megrémített.
EnglishA man had to be free to raise money and find Vorga again; to rip and tear and gut Vorga.
Pénzt kell szereznie, hogy kibelezhesse, megtalálhassa, széthasíthassa újra a Vorgát.
EnglishYou can't be sure if he's going to lick your face or rip your throat out.
Nem tudhatod, hogy a végén az arcodat fogja végignyalni, vagy inkább a torkodat tépi ki.
EnglishI had a sudden urge to play the piano-to use my vampiric gift to rip at the keys.
Hirtelen szerettem volna zongorázni, hogy ujjaim vámpírügyességgel futkossanak a billentyűkön.
EnglishDrowsy and blind, I felt him turn me over and rip off my tunic and jacket.
Az álmosságtól vakon éreztem, hogy megfordít, és letépi rólam a ruhát.
EnglishFunny how they always want to be friends... after they rip your guts out, huh?
Mindig a barátságról zagyválnak, miután jól kicsinálják az embert.
EnglishI didn't hear you over the big machine that was going to rip you into little pieces.
Nem hallottam a bazi nagy gép miatt ami apró darabokra akarta vágni.
English'That doesn't mean I have to be around when he lets rip,' Laura said.
- Attól még nekem nem kell jelen lenni, amikor durrogtat! - felelte Laura.
EnglishI saw him once rip the head of a small garden lizard and watch the blood run down into a glass.
Láttam egyszer, hogy felhasította egy kis gyík fejét, és pohárban fogta fel a vért.
Englishlorek Byrnison would go there straightaway and rip his head off.
Iorek Byrnison egyenesen odamenne, és leharapná annak az öregembernek a fejét!