EN

ripple {noun}

volume_up

Context sentences for "ripple" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI could accept the ornithologist's theory, but it still made a ripple in my mind .
El tudom fogadni az ornitológus elméletét, de még mindig töröm valamin a fejemet...
EnglishA silvery ripple of laughter that held the unspoiled naturalness of a bubble dance.
Ezüstösen fodrozódó kacaja a habok táncának romlatlan természetességét őrizte meg.
EnglishHad it been crossing water, it would not have left a single ripple in its wake.
Mintha a vízen járna, nem maradt egyetlen jel sem mögötte, ahogy haladt.
EnglishTony waited for a few chuckles to ripple across the room and die away before going on.
Tony megvárta, hogy elhaljon a szobán végighullámzó kuncogás, és csak utána folytatta.
EnglishI ran through the ripple-puddles at the margins of the sea, then into it, up to my knees.
Keresztülsprinteltem a tengerpart fodrozódó pocsolyáin, aztán térdig be a tengerbe.
EnglishIt seemed to him that a little hissing ripple of mirth ran through the great hall.
Fojtott, sziszegő suttogás hullámzott végig a dhuviak gyülekezetén.
EnglishWell... before you go... why don't you get your ass down to the corner and get us more Ripple?
Mielőtt távoznál, miért nem ugrasz le a sarokra, - és hozol egy kis cefrét?
EnglishThere is bound to be a ripple effect causing further losses.
A válság továbbgyűrűzése nem kerülhető el, ami további veszteségeket fog okozni.
English[ripple of rage] not mages you taught or now take to bed!
NEM ÉS NEM! [dühkitörés] NE OLYAN VARÁZSLÓKAT MUTASS, AKIKET TE TANÍTOTTÁL.
EnglishSymrustar grimaced as a fresh ripple of pain ran through her.
Symrustar vágott egy grimaszt, ahogy újabb fájdalomhullám söpört végig rajta.
EnglishThe two umpires arrived from Monette, and this sent a ripple of excitement through the crowd.
Időközben megérkezett a két bíró is Monette-ból, és a tömegen izgatott moraj futott végig.
EnglishBelow, the silken folds of the tent seemed to ripple in the faint dance of the firelight.
Odalent a sátor selyme fodrozódni látszott a lángok fakó táncában.
EnglishShe dropped the mask, and there was a ripple of laughter from somewhere.
Levetette álarcát, és valahonnan gyöngyöző kacagás hallatszott.
EnglishHe whispered, I swear, and the meaning of the oath seemed to ripple the air around them both.
- Esküszöm - suttogta a férfi, és az eskü értelmétől szinte fodrozott körülöttük a levegő.
EnglishBut all that long hot day there was no more than a breath of air to ripple the galley's sails.
Ám e hosszú, meleg napon mindvégig csak holmi hitvány fuvallat rázogatta a gálya vitorláit.
EnglishThe oily, scummy water lay still in front of them, an occasional ripple breaking languidly on the pebbles.
Előttük olajos, hínáros víztükör, nagy néha egykedvű loccsanás a parti kavicson.
EnglishIf we lose the Sharp account, we're going to go under without a ripple.
Ha a Sharp-bolt befuccsol, végleg eltűnünk a süllyesztőben.
EnglishA ripple of gooseflesh had broken out on Alan's arms-tiny bumps like beads of cold sweat.
Alan karja lúdbőrözni kezdett, és kiverte a hideg veríték.
EnglishIt rested within a vast crater, its waters broad and still, undisturbed by even the faintest ripple.
Egy óriás kráterben pihent a sima víztükör, amelyen a legparányibb hullám se vetett fodrot.
EnglishAs others of its kind continued to roil and ripple past it, my neme-sis rose from its crouch.
A tintafekete bodach úgy pásztázta végig a szobát, mintha valódi orra, füle és szemei lettek volna.

Synonyms (English) for "ripple":

ripple