EN

rising {noun}

volume_up
Hallottam a hangokat, az erősödő, tompa zümmögést.
During that first crucial moment, Bannerman didn't even hear Cujo's low, rising growl.
Az első sorsdöntő pillanatban Bannerman még csak nem is hallotta Cujo halk, majd egyre erősödő morgását.
I think that rising Russian imperialism is one of the European Union's most serious problems.
Úgy vélem, hogy az erősödő orosz imperializmus jelenti az Európai Unió egyik legsúlyosabb problémáját.

Context sentences for "rising" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe drone made a sighing noise, rising and falling fractionally above the seat.
A csontporcelán test kissé megemelkedett, majd puhán visszaereszkedett a székre.
EnglishCautiously, his stick trailing behind him, Ralph wormed between the rising stems.
Nagy óvatosan, lándzsáját maga mögött húzva, Ralph utat tört a sűrű indák között.
EnglishRising, Poirot took a cigarette-case from his pocket and extracted a cigarette.
Poirot fölállt, előhúzta a cigarettatárcáját, és kivett belőle egy cigarettát.
Englishshe said now, her voice rising, silvery and finally shrill.
Miért ne lehetne megölni? kérdezte emelkedő, ezüstös s végül élessé váló hangon.
EnglishThe land is rising a little here, and is more broken than it was beyond the river.
Itt emelkedik egy kicsit a talaj, és egyenetlenebb is, mint a folyó túloldalán.
EnglishHer bat wings folded into a huge single sail of flesh rising high above her head.
Denevérszárnyai egyetlen hatalmas, eleven vitorlaként magasodtak a feje fölé.
English'That rips it,' Sparhawk said bleakly, rising to his feet and drawing his sword.
Ezzel le is egyszerűsítette a dolgot mondta Sparhawk komoran, és előhúzta a kardját.
EnglishHercule Poirot remained behind with his eyes very wide open and his eyebrows rising.
Hercule Poirot pedig ott maradt, felvont szemöldökkel, a szeme nagyra kerekedve.
EnglishThe bot, our rising celebrity, also has his own Twitter account: @robotinthewild.
A robotnak, feltörekvő hírességünknek, saját Twitter fiókja is van: @robotinthewild.
EnglishThen rising up, he commanded the winds, and the sea, and there came a great calm.
Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt.
EnglishThe Shroud of Turin, a cripple rising from the Miraculous Waters of Lourdes!
A torinói lepel, a nyomorék, aki gyógyultan lép elő a lourdes-i csodaforrásból!
EnglishThe Colonel was thought to be a rising star, due for a posting to the West.
Az ezredes csillagja szépen ívelt felfelé, várható volt, hogy Nyugatra helyezik.
EnglishRising off his knee to full height, Dylan put his hands on Shepherd's shoulders.
Dylan felegyenesedett a térdelő helyzetből, kezét Shepherd vállára rátette.
EnglishMy grief was rising, a tide that included all the losses, the dead and the undead.
Gyászom tornyosuló árhullámban sodorta veszteségeimet, holtakat és halhatatlanokat.
EnglishI would like to stress that it is impossible to curb rising poverty in a year.
Hangsúlyozni kívánom, hogy a szegénységet képtelenség egy év alatt visszaszorítani.
EnglishI thought perhaps you'd got lost,' the slender thief drawled, rising to his feet.
Már azt hittem, elvesztetek mondta vontatottan a karcsú tolvaj, és felállt.
EnglishTess quickly opened it, her spirits rising when she saw that it was in English.
Tess gyorsan kinyitotta, és kitörő örömmel tapasztalta, hogy angolul írták.
English'Now if I can only get rid of Fish too,' continued Lord Caterham, his spirits rising.
- Bár csak Fishtől is meg tudnék szabadulni - folytatta a lord lassan felvidulva.
EnglishMarkov, the acting president for the Democratic Alliance, twenty-two, rising slightly.
A Demokratikus Szövetség Markovval az élén 19 százalék, kissé emelkedő irányzat.
EnglishThat is why medicine prices have been rising disproportionately on European markets.
Ez az oka annak, hogy a gyógyszerárak aránytalanul emelkednek az európai piacokon.