"rite" translation into Hungarian

EN

"rite" in Hungarian

EN

rite {noun}

volume_up
It's a very ancient rite, practiced in almost all European countries.
Õsi szertartás, csaknem minden európai országban honos.
It was me rite of passage you endured when you left your boyhood behind for good.
Ez az a beavatási szertartás, amelyen át kell esni, ha férfikorba lépünk.
A rite for the renewal and fertility of crops and land, and of the wombs of the women of the tribe.
Szertartás, amely megújítja a gabona meg a föld és az asszonyok méhének termékenységét.
rite (also: ritual)
Origin of the Scottish rite, henceforth in conflict with the Great Lodge of London.
Létrejön a Skót Rítus, mely ettől fogva harcban áll a Londoni Nagypáhollyal.
From this will be born the Rectified Scottish rite.
Az auvergne-i Direktóriumból a Javított Skót Rítus jön létre.
The Scottish rite was a Franco-German invention.
A skót rítus egy francia-német találmány.

Context sentences for "rite" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe's very vulnerable now, though, because Azash is totally distracted by that rite.'
Viszont most sokkal sebezhetőbb, mert Azash-t még mindig lefoglalja a rituálé.
EnglishOrigin of the Scottish rite, henceforth in conflict with the Great Lodge of London.
Létrejön a Skót Rítus, mely ettől fogva harcban áll a Londoni Nagypáhollyal.
EnglishAnd then the Thorn Cup, and my brother's last rite, followed by the Willreading.
Aztán a Töviskupa, majd bátyám végtisztessége, végül a végakarat kihirdetése következik.
EnglishIt was me rite of passage you endured when you left your boyhood behind for good.
Ez az a beavatási szertartás, amelyen át kell esni, ha férfikorba lépünk.
EnglishSparhawk's mind recoiled from the notion of calling that ceremony a religious rite.
Sparhawk elméje felháborodottan tiltakozott az ellen, hogy a ceremóniát vallási rituálénak nevezze.
English'They told us that the prohibition of our rite was a Styric blasphemy.
Azt mondák, a rituálé betiltása nem más, mint a styrek gyalázatos, istenkáromló összeesküvése!
EnglishHis opening line, earlier, had been a mere attention getter; this was a rite of courtship.
Kezdeti hidegsége csak amolyan figyelemfelkeltő nyitószertartás volt, az udvarlási rítus része.
English'If thou cost break her virgin knot before all sanctimonious ceremonies may with full and holy rite ...'
"Ha megoldod szüzessége csomóját, mielőtt szent szertartások teljes rítusával..."
EnglishA rite for the renewal and fertility of crops and land, and of the wombs of the women of the tribe.
Szertartás, amely megújítja a gabona meg a föld és az asszonyok méhének termékenységét.
EnglishThey saw no more in the rite than dancers who had entertained them; had they all forgotten?
A rítusban nem láttak többet, mint táncosokat, akik szórakoztatták őket; hát mind elfelejtették?
EnglishBut if they were in pursuit of Ska, why did they destroy the crow and so spoil the rite?
- De ha a skákat üldözik, akkor miért pusztították el a varjút, és miért tették tönkre a szertartást?
EnglishTemplar Strict Observance and Grand Orient agree to accept the Rectified Scottish rite.
A Szigorú Obszervancia Templomos Rendje a Nagy Kelettel egyetértésben elfogadja a Javított Skót Rítust.
EnglishNow then, Otha doesn't dare to interrupt Azash while that rite's going on.
Otha nem meri megzavarni Azash-t, amíg a rituálé folyik.
EnglishSo this was the vanguard, preparing something for the rite.
Ha nincsenek sokan, még kikerülhetem őket, és elérhetem a Szabadságot.
EnglishSo Viviane had indeed borne a son to King Ban of Less Britain, after the rite of the Great Marriage.
Tehát Viviane fiat szült Ban királynak, Kis-Britannia urának a Nagy Házasság szertartása után.
EnglishWas this not putting this order of knighthood into the church as a Christian rite, one of their sacraments?
Nem volt-e hát a lovaggá avatás templomi rítusa így az egyik szentségük?
EnglishIt's a very ancient rite, practiced in almost all European countries.
Õsi szertartás, csaknem minden európai országban honos.
EnglishThe circus was there in full force: the staff, guards, chores ographers of the rite.
Teljes létszámban felvonult a cirkusz, a kisegítő személyzettel, az ügyelőkkel, a ceremóniamesterekkel egyetemben.
EnglishThe rite had already begun, and we don't want someone to gather up the pieces and put them back together again.
A rituálé már elkezdődött, és nem lenne jó, ha valaki újból összeillesztené a darabokat.
EnglishLet the rite be forgotten, but not mocked this way!
Felejtsék el inkább a rítust, minthogy így gúnyt űzzenek belőle!

Synonyms (English) for "rite":

rite